1. Úvod
  2. Absolventi
  3. Mgr. Jitka Jiterská

Mgr. Jitka Jiterská

jitka jiterska
calendar

Rok ukončení

2018

success

Pracovní pozice

Manažerka řízení kvality

diploma

Závěrečná/é práce

Fenomén čarodějnictví v USA

Absolventka bakalářského oboru Humanistika, magisterského oboru Evropská kulturní studia, obojí v kombinované formě, studium zakončila diplomovou prací na téma „Fenomén čarodějnictví v USA“ v roce 2018.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji ve společnosti zajišťující mezinárodní kamionovou dopravu specializující se na přepravu nebezpečných látek (hořlaviny, kyseliny, toxické látky aj.) v cisternových návěsech v režimu mezinárodní úmluvy ADR. Jsem zaměstnána jako manažerka řízení kvality dle normy ISO 9001 a dispečerka mezinárodní nákladní dopravy.

Popište Vaši běžnou pracovní náplň.

Mou běžnou pracovní náplní je každodenní komunikace se zahraničními i tuzemskými klienty, dohlížení na bezproblémový průběh realizace zakázek, plánování návaznosti přeprav, zajištění průběhu veškerých činností v souladu s platnými předpisy a mezinárodními úmluvami, školení zaměstnanců v rámci systému řízení kvality a základní administrativní činnost (fakturace, personalistika apod.). Za svůj úspěch pak považuji každé zdárné zakončení dne, který proběhne bez komplikací.

Co považujete za své pracovní úspěchy?

Studium humanitních věd považuji za přínosné všem, bez ohledu na druh vykonávaného zaměstnání. V dnešní době rychle se šířících dezinformací a populistických hesel se stává nápomocným k utvoření si vlastního názoru a přispívá k získání určitého nadhledu a distance od veřejně diskutovaných témat. Na uvedené pozici pracuji již od roku 2010, doplnění vysokoškolského vzdělání bylo mým osobním rozhodnutím, nicméně časté čerpání ze zahraničních zdrojů, které studium vyžadovalo, u mě osobně vedlo mj. k prohloubení znalosti cizích jazyků, díky čemuž se mi otevřely dveře ke spolupráci s nakladatelstvím v rámci překladatelské činnosti. Je tedy možné říci, že mi studium umožnilo využít nových pracovních příležitostí.

Co ze svého studia jste dokázala zúročit ve Vašem zaměstnání? Řekla byste, že Vám Vaše studium (konkrétně na Katedře filozofie) pomohlo k dosažení této práce?

Byť jsou mé hranice odolnosti vůči stresu téměř denně testovány, nedokážu si v tuto chvíli představit, že bych pracovní pozici měnila.

Jste ve své práci spokojená?

Byť jsou mé hranice odolnosti vůči stresu téměř denně testovány, nedokážu si v tuto chvíli představit, že bych pracovní pozici měnila.

Skip to content