Projekty

ObrázekCitacehf:tax:projekt_poskytovatelhf:tax:stav_projektu
Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích
GAČR 19-05575S, Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích
řešeno 2019-2021, řešitel Radim Kočandrle
Zobrazit projektgacrukonceny
Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace
GAČR 19-06839S, Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikce
řešeno 2019-2021, řešitel Karel Šebela
Zobrazit projektgacrukonceny
Objektivita
GAČR 18-08239S, Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému
řešeno 2018-2020, řešitelka Jitka Paitlová
Zobrazit projektgacrukonceny
Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald
INTERREG V-A 133, Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald
řešeno 2018-2020, řešitelka Lada Hanzelínová
Zobrazit projektinterreg-v-aukonceny
Cazamianova koncepce humoru
GAČR 18-15841S, Cazamianova koncepce humoru
řešeno 2018-2019, řešitel Miloš Ševčík
Zobrazit projektgacrukonceny
Die Wissenschaftsphilosophie: Das Erbe des Wiener Kreises
AKTION – Spolupráce s Rakouskem, Die Wissenschaftsphilosophie: Das Erbe des Wiener Kreises
řešeno 2017, řešitel Radek Schuster
Zobrazit projektaktion-spoluprace-s-rakouskemukonceny
Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul
INTERREG V-A 79, Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul
řešeno 2016-2019, řešitel Marek Nekula
Zobrazit projektinterreg-v-aukonceny
The Role of Self-Reference in Human-Computer Interaction
Fulbright VSP2016, The Role of Self-Reference in Human-Computer Interaction
řešeno 2016-2017, řešitel Radek Schuster
Zobrazit projektfulbrightukonceny
Encoding and Interpreting in Digital Humanities
CZ07 – Program na spolupráci škol a stipendia EHP fondy, NF-CZ07-INP-5-346-2016, Encoding and Interpreting in Digital Humanities
řešeno 2016, řešitel Radek Schuster
Zobrazit projektcz07-program-na-spolupraci-skol-a-stipendia-ehp-fondyukonceny
Der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff des Wiener Kreises
AKTION – Spolupráce s Rakouskem, Der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff des Wiener Kreises
řešeno 2016, řešitel Radek Schuster
Zobrazit projektaktion-spoluprace-s-rakouskemukonceny
Research and Teaching in Digital Humanities with a Focus on Wittgenstein Philosophy
Program na spolupráci škol a stipendia EHP fondy, NF-CZ07-INP-3-1382014, Research and Teaching in Digital Humanities with a Focus on Wittgenstein Philosophy
řešeno 2015, řešitel Radek Schuster
Zobrazit projektprogram-na-spolupraci-skol-a-stipendia-ehp-fondyukonceny
Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii
GAČR GA15-08890S, Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii
řešeno 2015-2017, řešitel Dirk L. Couprie
Zobrazit projektgacrukonceny
Působení Jana Mukařovského v Plzni
PUM2014, Plzeň - univerzitní město 2014, 16 PUM 2014, Působení Jana Mukařovského v Plzni
řešeno 2014, řešitel Miloš Ševčík
Zobrazit projektpum2014-plzen-univerzitni-mesto-2014ukonceny
Logika
OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0216, Logika
řešeno 2013-2015, řešitelka Ludmila Dostálová
Zobrazit projektopvkukonceny
Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy
GAČR GP13-20763P, Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy
řešeno 2013-2015, řešitelka Jana Černá
Zobrazit projektgacrukonceny
Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy
OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0138, Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy
řešeno 2012-2015, řešitel Radim Kočandrle
Zobrazit projektopvkukonceny
Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru
OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0209, Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru
řešeno 2012-2015, řešitelka Ludmila Dostálová
Zobrazit projektopvkukonceny
Veritas filia temporis
GAČR GAP401/12/0129, Veritas filia temporis: Zrození ideje teoretického pokroku
řešeno 2012-2014, řešitel Daniel Špelda
Zobrazit projektgacrukonceny
Problematika umění v myšlení Jana Patočky
GAČR GAP409/11/0324, Problematika umění v myšlení Jana Patočky
řešeno 2011-2013, řešitel Miloš Ševčík
Zobrazit projektgacrukonceny
Friedrich Waismann a jeho dílo
GAČR GPP401/11/P097, Friefrich Waismann a jeho dílo
řešeno 2011-2013, řešitel Radek Schuster
Zobrazit projektgacrukonceny
Využití mentálních map pro interpretaci textů
FRVŠ F0365/2011/F5a, Využití mentálních map pro interpretaci textů
řešeno 2011, řešitel Jaromír Murgaš
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka
FRVŠ F0343/2011/F5d, Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka
řešeno 2011, řešitelka Bohuslava Němcová
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury
FRVŠ F2102/2011/F5d, Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury
řešeno 2011, řešitel Kryštof Boháček
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů
FRVŠ F1064/2011/F5a, Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů
řešeno 2011, řešitelka Jana Černá
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy"
FRVŠ F1569/2010/G5, Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy"
řešeno 2010, řešitel Radoslav Škarda
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Prameny evropské matematiky
GAČR GAP401/10/0690, Prameny evropské matematiky
řešeno 2010-2012, řešitel Petr Vopěnka
Zobrazit projektgacrukonceny
Francouzská epistemologie
GAČR GAP401/10/0538, Francouzská epistemologie
řešeno 2010-2012, řešitel Miloš Kratochvíl
Zobrazit projektgacrukonceny
Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu
FRVŠ F0681/2010/F5d, Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu
řešeno 2010, řešitel Radek Schuster
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU
OPVK 1.07/2.2.00/07.0184, Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU
řešeno 2009-2012, řešitel Radim Kočandrle
Zobrazit projektopvkukonceny
ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky
OPVK 1.07/2.2.00/07.0217, ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky
řešeno 2009-2012, řešitelka Ludmila Dostálová
Zobrazit projektopvkukonceny
Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd
NPV II. 2E08042, Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd
řešeno 2008-2009, řešitel Miroslav Holeček
Zobrazit projektnpv-ii-narodni-program-vyzkumu-iiukonceny
ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů
VNJH CI 0701/NIF, ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů
řešeno 2008-2009, řešitelka Ludmila Dostálová
Zobrazit projektvnjh-vzdelavaci-nadace-jana-husaukonceny
Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie
FRVŠ F0365/2008/F5d, Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie
řešeno 2008, řešitelka Jana Černá
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ
FRVŠ F0065/2008/F5d, Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ
řešeno 2008, řešitelka Ludmila Dostálová
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media
PVS Rakousko 22-07, Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media
řešeno 2007, řešitel Gerhard Fröhlich
Zobrazit projektpvs-rakousko-podpora-vedecke-spoluprace-rakouskoukonceny
Komunikologie, filosofie nových médií a mediální výchova
FRVŠ F0539/2007/G5, Komunikologie, filosofie nových médií a mediální výchova
řešeno 2007, řešitel Lukáš Vlček
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech
FRVŠ F0566/2006/F5, Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech
řešeno 2006, řešitelka Ludmila Dostálová
Zobrazit projektfrvs-fond-rozvoje-vysokych-skolukonceny
ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru
VNJH CI 0502/NIF, ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru
řešeno 2006, řešitelka Ludmila Dostálová
Zobrazit projektvnjh-vzdelavaci-nadace-jana-husaukonceny
Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma
GAČR GA401/05/2560, Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma
řešeno 2005-2007, řešitel Daniel Špelda
Zobrazit projektgacrukonceny
Extremismus
PPV 26947/04-22, Extremismus: příručka pro učitele druhého stupně ZŠ a SŠ
řešeno 2004, řešitel Nikolaj Demjančuk
Zobrazit projektppv-program-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovyukonceny
Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU
NDE GK173/03/5, Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU
řešeno 2004, řešitel Daniel Špelda
Zobrazit projektnde-nadace-duhova-energie-cez-ucelove-dary-na-veduukonceny
Změna paradigmatu výchovy - filosoficko-antropologický pohled
GAČR GA401/02/0910, Změna paradigmatu výchovy - filosoficko-antropologický pohled
řešeno 2002-2004, řešitel Nikolaj Demjančuk
Zobrazit projektgacrukonceny
Skip to content