Publikace

ObálkaCitaceRok vydáníhf:tax:vydavatelstvihf:tax:edicehf:tax:typ
Úvod do systematické filosofie: Filosofie přírody II Živá příroda
ŠPŮR, J. Úvod do systematické filosofie: filosofie přírody II. Živá příroda.
Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0114-7.
2012Zobrazit publikacivydavatelstvi-zapadoceske-univerzity-v-plznimonografie
HEČKOVÁ, P. Restaurování antických soch v raně novověkém Římě.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. ISBN: 978-80-7395-932-6.
2015Zobrazit publikaciuniverzita-pardubicemonografie
When The Earth Was Flat
COUPRIE, D. L. When the Earth was flat: studies in ancient Greek and Chinese cosmology.
Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-97051-6.
2018Zobrazit publikacispringermonografie
HAVLÍK, V. Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence.
Praha: Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-703-0
2021Zobrazit publikacifilosofiamonografie
Experimental Philosophy and the Problem of Objectivity
JEDLIČKA, P, PAITLOVÁ, J. Experimental philosophy and the problem of objectivity.
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022. ISBN: 978-80-7465-552-4.
2022Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
Antonín Müller – Stavitel z Nebřezin
BÍLKOVÁ, J. Antonín Müller, stavitel z Nebřezin.
Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2022. ISBN: 978-80-88265-35-1.
2022Zobrazit publikacickaitmonografie
PAITLOVÁ, J. Hans Albert: Traktát o kritickém rozumu.
Praha : Karolinum, 2019. ISBN: 978-80-246-5207-8.
2019Zobrazit publikacikarolinumpreklady
LUKEŠOVÁ, A. KOČANDRLE, R. Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace? : sborník abstraktů.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN: 978-80-261-0284-7.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
The Vienna Circle in Czechoslovakia
SCHUSTER, R. The Vienna Circle in Czechoslovakia.
Heidelberg : Springer, 2020., ISBN: 978-3-030-36382-6.
2020Zobrazit publikacispringersborniky
The Vienna Circle in Czechoslovakia
SCHUSTER, R. DACH, S. STADLER, F. The Vienna Circle in Czechoslovakia.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2015. ISBN: 978-80-261-0440-7.
2015Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky III.
DEMJANČUK, N. SCHUSTER, R. Teorie a dějiny vědy a techniky III.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN: 80-7043-526-7.
2006Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky I.
SCHUSTER, R. Teorie a dějiny vědy a techniky.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. ISBN: 80-7043-349-3.
2005Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
DEMJANČUK, N. SCHUSTER, R. Teorie a dějiny vědy a techniky IV.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. ISBN: 978-80-7043-592-2.
2007Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
KOČANDRLE, R. Svět iónských archaických kosmologií.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. ISBN: 978-80-7465-546-3.
2022Zobrazit publikacipavel-mervarthermesmonografie
Studie k filosofii D. Davidsona
DOSTÁLOVÁ, L. MARVAN, T. Studie k filosofii D. Davidsona.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7007-319-3.
2010Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
VĚTROVCOVÁ, M. Přátelské tváře matematiky.
Praha : OIKOYMENH, 2022. ISBN: 978-80-7298-556-2.
2022Zobrazit publikacioikoymenhoikumenemonografie
PAITLOVÁ, J. Po cestách kritického myšlení.
Praha : Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2933-9.
2015Zobrazit publikacikarolinummonografie
HEČKOVÁ, P. BÍLKOVÁ, J. STOČES, J. WAGNEROVÁ, L. VOLTR, P. BLAHUTKOVÁ, D. ŘÍHOVÁ, V. KŘENKOVÁ, Z. PECHÁČEK, D. PANOCH, P. LUCIE, B. ZUZANA, A. BARANOVÁ, S. JESCHKEOVÁ, M. RYCHLÝ, M. WAGNER, V. Paměť hřbitovů: Sepulkrální památky někdejších Sudet. Katalog výstavy.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2022. ISBN: 978-80-7560-447-7.
2022Zobrazit publikaciuniverzita-pardubicekatalog-vystavy
FUNDA, O. ŠPICLOVÁ, Z. Otevřené otázky bádání o raném křesťanství.
Praha : Karolinum, 2022. ISBN: 978-80-246-5170-5.
2022Zobrazit publikacikarolinummonografie
DOSTÁLOVÁ, L. ŠEBELA, K. Organon V. aneb Kolik logiky za nás mohou učit počítače?.
Praha : Univerzita Karlova, 2006. ISBN: 80-7308-140-7.
2006Zobrazit publikaciuniverzita-karlovasborniky
Organon VI. aneb Odkud a jak brát stále nové příklady
DOSTÁLOVÁ, L. Organon VI. aneb Odkud a jak brát stále nové příklady.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN: 978-80-7043-840-4.
2009Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Organon VII. aneb Nihil Novi
DOSTÁLOVÁ, L. Organon VII. aneb Nihil Novi.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0035-5.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
DOSTÁLOVÁ, L. Organon VIII.: Calculemus.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN: 978-80-261-0145-1.
2012Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
DEMJANČUK, N. Obraz vědy ve filosofii 20. století.
Praha : Nakladatelství Epocha, 2019. ISBN: 978-80-7557-231-8.
2019Zobrazit publikaciepochamonografie
Louis Cazamian's Theory of Humour
ŠEVČÍK, M. Louis Cazamian's Theory of Humour.
Praha : Karolinum, 2021. ISBN: 978-80-246-4979-5.
2021Zobrazit publikacikarolinummonografie
Karl Popper a vědecká (i)racionalita
BÍBA, O. Karl Popper a vědecká (i)racionalita.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. ISBN: 978-80-261-0893-1.
2019Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
FRÝVALDSKÝ, P. Hledání Boží tváře: Ježíš Nazaretský v pohledu Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.
Brno : Barrister a Principal, 2020. ISBN: 978-80-7364-102-3.
2020Zobrazit publikacibarrister-principalmonografie
BÍLKOVÁ, J. Frank Wenig. Novinář, spisovatel, spolupracovník Josefa Skupy.
Praha : Malvern, 2020. ISBN: 978-80-7530-222-9.
2020Zobrazit publikacimalvernmonografie
Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ
DOSTÁLOVÁ, L. Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN: 978-80-7043-864-0.
2009Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
PAVLAS, P. Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. ISBN: 978-80-7465-365-0.
2018Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
FRÝVALDSKÝ, P. Cristo come Centro e Mediatore. La lettura della cristologia di Romano Guardini alla luce della teologia di san Bonaventura.
Riga : Edizioni Sant'Antonio, 2018. ISBN: 978-613-8-39119-7.
2018Zobrazit publikaciedizioni-santantoniomonografie
VĚTROVCOVÁ, M. Člověk v nových světech.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN: 978-80-261-0068-3.
2012Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost
BENDA, L. Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2020. ISBN: 978-80-7419-304-0.
2020Zobrazit publikacisociologicke-nakladatelstvimonografie
FIALA, J. Analytická filosofie - Třetí čítanka.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN: 80-238-9518-4.
2003Zobrazit publikaciopscitanky
DEMJANČUKOVÁ, D., ŠPILEROVÁ, Š. Čítanka dějin náboženství.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN: 80-86898-77-6.
2006Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekcitanky
Analytická filosofie - Druhá čítanka
FIALA, J. Analytická filosofie - Druhá čítanka.
Plzeň : OPS, 2002. ISBN: 80-238-8519-7.
2006Zobrazit publikaciopscitanky
Analytická filosofie - První čítanka
FIALA, J. Analytická filosofie - První čítanka.
Praha : OPS, 2006. ISBN: 80-239-7107-7.
2006Zobrazit publikaciopscitanky
Analytická filosofie - Úvod
FIALA, J. Analytická filosofie - Úvod.
. Praha : OPS, 2006. ISBN: 80-239-7106-9.
2006Zobrazit publikaciopscitanky
2001Zobrazit publikacimagistrat-mesta-plznesborniky
KRÁKORA, P. Pražské jaro 1968: pokus o obnovu občanské společnosti.
Praha: Epocha, 2008. ISBN: 978-80-87027-78-3.
2008Zobrazit publikaciepochasborniky
NOSEK, J. Úvahy o pravdivosti.
Praha : Filosofia, 2001. ISBN: 80-7007-154-0.
2001Zobrazit publikacifilosofiasborniky
NOSEK, J. Milénium vědy a filosofie.
Praha : Filosofia, 2002. ISBN: 80-7007-160-5.
2002Zobrazit publikacifilosofiasborniky
Kultura a vědecká racionalita
DEMJANČUK, N. FAJKUS, B. Kultura a vědecká racionalita.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002.. ISBN: 80-86473-24-4.
2002Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
FIALA, J. Charisteria Sidonio Neubauero sexagenario : sborník k šedesátinám Zdeňka Neubauera.
Pragae : O.P.S., 2002. ISBN: 80-238-9520-6.
2002Zobrazit publikaciopssborniky
HAVLÍK, V. Metoda - význam - intence.
Praha : Filosofia, 2003. ISBN: 80-7007-177-X.
2003Zobrazit publikacifilosofiasborniky
Vágnost, věda a filosofie
NOSEK, J. Vágnost, věda a filosofie.
Praha : Filosofia, 2003. ISBN: 80-7007-180-X.
2003Zobrazit publikacifilosofiasborniky
Výchova a tradice evropského myšlení
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D., STARK, S. Výchova a tradice evropského myšlení.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN: 80-86473-49-X
2003Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Společenské hry
DOUBRAVOVÁ, J. Společenské hry. Analytický přístup.
Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. ISBN: 80-86473-35-X.
2003Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Univerzita v novém miléniu
DEMJANČUK, N. Univerzita v novém miléniu.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN: 80-86473-62-7.
2004Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Kreativita - hledání alternativ
DEMJANČUK, N., KRÁLOVEC, J., DOUBRAVOVÁ, J., SCHUSTER, R. Kreativita - hledání alternativ.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN: 80-86898-05-9.
2004Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Univerzita: Tradiční a netradiční ve výuce
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D., STARK, S. Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. ISBN: 80-86898-60-1.
2005Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Imre Lakatos a filosofie vědy
DEMJANČUK, N., FAJKUS, B., FIALA, J., SLAVÍK, J. Imre Lakatos a filosofie vědy.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. ISBN: 80-7043-347-7.
2005Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
René Descartes: Scientia & Conscientia
FIALA, J., POLÁK, M. René Descartes.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. ISBN: 80-7043-430-9.
2005Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Czechs in Europe
DEMJANČUK, N. Czechs in Europe.
Pilsen : University of West Bohemia, 2006. ISBN: 80-7043-525-9.
2006Zobrazit publikaciuniversity-of-west-bohemiasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky II.
DEMJANČUK, N., ŠPELDA, D., SCHUSTER, R. Teorie a dějiny vědy a techniky II.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN: 80-7043-431-7
2006Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Horizonty nekonečna
FIALA, J. Horizonty nekonečna.
Praha : Moraviapress, 2004. ISBN: 80-86181-66-9.
2004Zobrazit publikacimoraviapresssborniky
Věda v antice a středověku
DEMJANČUK, N. Věda v antice a středověku.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN: 80-7043-522-4.
2006Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
DOSTÁLOVÁ, L., MARVAN, T. Vybrané články k ontologii a epistemologii / W.V.O.Quine.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN: 80-7043-510-0.
2006Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Věda v renesanční a novověké kultuře
DEMJANČUK, N., VAŘENKOVÁ, J. Věda v renesanční a novověké kultuře.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. ISBN: 978-80-7043-625-7.
2007Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Quine: Nejen gavagai
DOSTÁLOVÁ, L., MARVAN, T. QUINE: nejen gavagai.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. ISBN: 978-80-7043-638-7.
2007Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
DOSTÁLOVÁ, L. Eukleides: Základy geometrie.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. ISBN: 948-80-7043-754-4 .
2008Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky V.
DEMJANČUK, N., SCHUSTER, R. Teorie a dějiny vědy a techniky V.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN: 978-80-7043-755-1.
2008Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Evropská věda a filosofie
DEMJANČUK, N. Evropská věda a filosofie.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN: 978-80-7043-752-0.
2008Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky VI.
SCHUSTER, R. Teorie a dějiny vědy a techniky : sborník příspěvků z VI. doktorandské konference.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN: 978-80-7043-846-6.
2009Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
NEUPAUER, E., ERNSTOVÁ, D. Tradice a současnost. Týdny J. W. Goetha v Mariánských Lázních 1999-2009 : výroční sešit 1999-2009 / Tradition und Gegenwart. Goethe-Woche in Marienbad 1999-2009. Denkschrift.
Eduard Neupauer - Dagmar Ernstová, 2009. ISBN: 978-80-254-4706-2
2009Zobrazit publikacisborniky
CUltures as Sign Systems and Processes
DOUBRAVOVÁ, J. Cultures as Sign Systems and Processes.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-7043-924-1.
2011Zobrazit publikaciuniversity-of-west-bohemiasborniky
DOSTÁLOVÁ, L., SCHUSTER, R. Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina.
Filosofia, 2010. ISBN: 978-80-7007-339-1.
2010Zobrazit publikacifilosofiasborniky
Platonica Pilonica II. Faidros
BOHÁČEK, K. Platonica Pilonica II. Faidros.
Plzeň : ZČU Plzeň, 2011. ISBN: 978-80-261-0081-2.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Aesthetics revisited
ŠEVČÍK, M. Aesthetics Revisited. Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic.
Zürich : LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2011. ISBN: 978-3-643-90123-1.
2011Zobrazit publikacilit-verlag-gmbh-co-kg-wiensborniky
Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim
DOUBRAVOVÁ, Jarmila, ed. Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim: sborník referátů z muzikologické konference konané 22.5.2009 v Chrudimi.
Chrudim: Město Chrudim, 2009. ISBN: 978-80-254-6200-3.
2012Zobrazit publikacichrudim-mesto-chrudimsborniky
DOSTÁLOVÁ, L. Studie k filosofii Nelsona Goodmana.
Praha : Filosofia, 2012. ISBN: 978-80-7007-378-0.
2012Zobrazit publikacifilosofiasborniky
DOSTÁLOVÁ, L. Studie k filosofii Bertranda Russella.
Praha : Filosofia, 2013. ISBN: 978-80-7007-411-4.
2013Zobrazit publikacifilosofiasborniky
LUKEŠOVÁ, A. Kosmologie a antropologie: Místa člověka v kosmu : sborník abstraktů.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN: 978-80-261-0361-5.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
JIRÁKOVÁ, K. BOHÁČEK, K. Platonica Pilonica V. Ideje.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitasborniky
Joseph Weizenbaum: Mýtus počítače : počítačový pohled na svět
FIALA, J. Joseph Weizenbaum: Mýtus počítače : počítačový pohled na svět.
Břeclav : Moraviapress, 2002. ISBN: 80-86181-55-3.
2002Zobrazit publikacimoraviapresspreklady
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D. Istorija russkoj filosofiji. Moskva : Izdateľstvo Respublika, 2003, 509 s.2003Zobrazit publikaciizdatelstvo-respublikapreklady
FIALA, J. Benoit Mandelbrot: Fraktály : tvar, náhoda a dimenze.
Praha : Mladá fronta, 2003. ISBN: 80-204-1009-0.
2003Zobrazit publikacimlada-frontapreklady
FIALA, J. Peter Galison: Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy.
Praha : Mladá fronta, 2005. ISBN: 80-204-1188-7.
2005Zobrazit publikacimlada-frontapreklady
Moc a zlo
FIALA, J. Moc a zlo - sociálně psychologický pohled na svět.
Břeclav : Moraviapress, 2005. ISBN: 80-86181-80-4.
2005Zobrazit publikacimoraviapresspreklady
BLAHUTKOVÁ, D. Ježíš Nazaretský.
Brno : Barrister & Principal, 2007. ISBN: 978-80-87029-33-6.
2007Zobrazit publikacibarrister-principalpreklady
NĚMEC, V. Marius Victorinus: O soupodstatnosti Trojice (Proti Ariovi Ib).
Praha : OIKOYMENH, 2006. ISBN: 80-7298-154-4.
2006Zobrazit publikacioikoymenhpreklady
FIALA, P. Covitosti.
Praha : Mladá fronta, 2008. ISBN: 978-80-204-1473-1.
2008Zobrazit publikacimlada-frontapreklady
BLAHUTKOVÁ, D. Toulky po východním Bavorsku a Čechách. Kultura a historie. Tourismusverband Ostbayern e. V. ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského a Jihočeského kraje, 2008, 67 s. s2008Zobrazit publikacitourismusverband-ostbayern-e-vpreklady
BLAHUTKOVÁ, D. Häring, Bernhard: V bezpečí a svoboden.
Barrister & Principal, Brno, 2009. ISBN: 978-80-87029-65-7.
2009Zobrazit publikacibarrister-principalpreklady
BLAHUTKOVÁ, D. Nabrat dech v Boží blízkosti.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN: 978-80-7195-196-4.
2009Zobrazit publikacikarmelitanske-nakladatelstvipreklady
Eukleides: Základy, Knihy V-VI
VOPĚNKA, P. Eukleides Základy. Knihy V-VI.
Nymburk : OPS, 2009. ISBN: 978-80-87269-05-3.
2009Zobrazit publikaciopspreklady
FIALA, J. Henri Poincaré: Číslo - prostor - čas.
Kanina : OPS, 2010. ISBN: 978-80-87269-14-5.
2010Zobrazit publikaciopspreklady
Descartes: La dioptrique = Dioptrika
FIALA, J. Descartes: La dioptrique = Dioptrika.
Praha : OIKOYMENH, 2010. ISBN: 978-80-7298-385-8.
2010Zobrazit publikacioikoymenhpreklady
René Descartes: Geometrie
FIALA, J. René Descartes: Geometrie.
Praha : OIKOYMENH, 2010. ISBN: 978-80-7298-313-1.
2010Zobrazit publikacioikoymenhpreklady
Eukleides: Základy, Knihy VII-IX
VOPĚNKA, P. Eukleides: Základy VII-IX.
Nymburk : OPS, 2010. ISBN: 978-80-87269-11-4.
2010Zobrazit publikaciopspreklady
BLAHUTKOVÁ, D. Ježíš Nazaretský - 2. díl. Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání.
Brno : Barrister & Principal, 2011. ISBN: 978-80-87474-35-8.
2011Zobrazit publikacibarrister-principalpreklady
Niels H. Abel: O algebraických rovnicích
BENEDIKTOVÁ, M. Niels H. Abel: O algebraických rovnicích.
Plzeň : Kanina : OPS, 2011. ISBN: 978-80-87269-23-7.
2011Zobrazit publikaciopspreklady
BLAHUTKOVÁ, D. Světlo světa. Papež církev a znamení doby.
Brno : Barrister & Principal, 2011. ISBN: 978-80-87474-14-3.
2011Zobrazit publikacibarrister-principalpreklady
FIALA, J. Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky.
Praha : OIKOYMENH, 2011. ISBN: 978-80-7298-319-3.
2011Zobrazit publikacioikoymenhpreklady
Eukleides: Základy, Knihy XI-XII
VOPĚNKA, P. Eukleides: Základy. Knihy XI-XII.
Kanina : OPS, 2011. ISBN: 978-80-87269-24-4.
2011Zobrazit publikaciopspreklady
Gottlob Frege: Pojmopis
FIALA, J. Gotlob Frege: Pojmopis.
Praha : OIKOYMENH, 2012. ISBN: 978-80-7298-384-1.
2012Zobrazit publikacioikoymenhpreklady
Eukleides: Základy, Kniha X
VOPĚNKA, P. Eukleides: Základy. Kniha X.
Kanina : OPS, 2012. ISBN: 978-80-87269-26-8.
2012Zobrazit publikaciopspreklady
BLAHUTKOVÁ, D. Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský. Prolog.
Brno : Barrister & Principal, 2013. ISBN: 978-80-87474-89-1.
2013Zobrazit publikacibarrister-principalpreklady
Vědecké pojetí světa - Vídeňský kroužek
FIALA, J., DACH, S., SCHUSTER, R. Vědecké pojetí světa - Vídeňský kroužek.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2015. ISBN: 978-80-261-0440-7
2015Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitapreklady
Hans Küng: Židovství
PETKEVIČ, V., BLAHUTKOVÁ, D., POHUNKOVÁ, D. Hans Küng: Židovství.
Brno : Barrister & Principal, 2016. ISBN: 978-80-7485-110-0.
2016Zobrazit publikacibarrister-principalpreklady
PROFANT, M. Herbert Marcuse. Příslib štěstí.
Praha : Epocha, 2017. ISBN: 978-80-7557-102-1.
2017Zobrazit publikaciepochapreklady
FIALA, J. Zdeněk Neubauer, Respondeo dicendum.
OPS, 2002. ISBN: 80-238-9519-2.
2002Zobrazit publikaciopsmonografie
NOSEK, J. Hra, věda a filosofie.
Praha : Filosofia, 2006. ISBN: 80-7007-222-9.
2006Zobrazit publikacifilosofiamonografie
Filosofie a vědecké myšlení
DEMJANČUK, N. Filosofie a vědecké myšlení.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN: 80-86473-19-8.
2002Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
DOUBRAVOVÁ, J. Sémiotika v teorii a praxi.
Praha : Portál, 2002. ISBN: 80-7178-566-0.
2002Zobrazit publikaciportalmonografie
Současná filosofie a metodologie vědy
FAJKUS, B. Současná filosofie a metodologie vědy.
Praha : Filosofia, 2003. ISBN: 80-7007-095-1.
2003Zobrazit publikacifilosofiamonografie
Teorie a dějiny náboženství
DEMJANČUKOVÁ, D. Teorie a dějiny náboženství.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN: 80-86473-43-0.
2003Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
SVATEK, J. DOSTÁLOVÁ, L. Logika pro humanistiku.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN: 80-86473-54-6.
2003Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Kapitoly z filosofie výchovy
STARK, S. DEMJANČUK, N. DEMJANČUKOVÁ, D. Kapitoly z filosofie výchovy.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN: 80-86473-56-2.
2003Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
VOPĚNKA, P. Vyprávění o kráse novobarokní matematiky.
Praha : Práh, 2004. ISBN: 80-7252-103-9.
2004Zobrazit publikaciprahmonografie
Historická reflexe filozofických systémů
BERINGER, J. Historická reflexe filozofických systémů.
Plzeň : Prima Press, 2004. ISBN: 80-239-2238-6.
2004Zobrazit publikaciprima-pressmonografie
BOHÁČEK, K. Proč Gorgiás mluví.
Praha : Filosofia, 2004. ISBN: 80-7007-202-4.
2004Zobrazit publikacifilosoficky-ustav-av-crmonografie
VOPĚNKA, P. Al'ternativnaja teorija množestv : novyj vzgljad na beskonečnostʹ = [Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín].
Novosibirsk : Izdatel'stvo Instituta matematiky, 2004. ISBN: 5-86134-124-9.
2004Zobrazit publikaciizdatelstvo-instituta-matematikymonografie
Umění jako odkaz na realitu času
ŠEVČÍK, M. Umění jako odkaz na realitu času.
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. ISBN: 80-7308-100-8.
2005Zobrazit publikaciuniverzita-karlovamonografie
Filosofie a metodologie vědy
FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy.
Praha : Academia, 2005. ISBN: 80-200-1304-0.
2005Zobrazit publikaciacademiamonografie
Vzdělání a extremismus
DEMJANČUK, N. DROTÁROVÁ, L. Vzdělání a extremismus.
Praha : Epocha, 2005. ISBN: 80-86328-83-X.
2005Zobrazit publikaciepochamonografie
Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu
STARK, S. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN: 80-7380-012-8.
2006Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Astronomie v antice
ŠPELDA, D. Astronomie v antice.
Ostrava : Montanex, 2006. ISBN: 80-7225-210-0.
2006Zobrazit publikacimontanexmonografie
JANKO, J. Věda v renesanci a novověku.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN: 80-7043-523-2.
2006Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Úvod do systematické filosofie. Gnoseologie
ŠPŮR, J. Úvod do systematické filosofie. Gnoseologie.
Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. ISBN: 80-86473-17-1.
2002Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
FUNDA, O. Ježíš a mýtus o Kristu.
Praha : UK Praha, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN: 978-80-246-1276-8.
2007Zobrazit publikaciuniverzita-karlovamonografie
Věda a zdravý rozum
NOSEK, J. Věda a zdravý rozum. Komparativní studie dvou kompetencí racionality.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. ISBN: 978-80-7043-639-4.
2007Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu
ŠEVČÍK, M. Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu.
Praha : Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2008. ISBN: 978-80-7308-214-7.
2008Zobrazit publikaciuniverzita-karlovamonografie
Astronomie ve středověku
ŠPELDA, D. Astronomie ve středověku.
Ostrava : Montanex, 2008. ISBN: 978-80-7225-273-2.
2008Zobrazit publikacimontanexmonografie
Ruská kultura 20. století
DEMJANČUKOVÁ, D. Ruská kultura 20. století.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. ISBN: 978-80-7043-753-7.
2008Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Filozofie člověka v historickém kontextu
STARK, S. Filozofie člověka v historickém kontextu.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN: 978-80-7043-711-7.
2008Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
ROZBROJ, R. Gespräch.
Würzburg : Königshausen & Neumann , 2008. ISBN: 978-3-8260-3794-8.
2008Zobrazit publikacikonigshausen-neumannmonografie
KOČANDRLE, R. Fysis iónských myslitelů : rozprava nad peripatetickou dezinterpretací.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008. ISBN: 978-80-86818-72-6.
2008Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
FUNDA, O. Když se rákos chvěje nad hladinou.
Praha : Nakladatelství Karolinum, UK v Praze, 2009. ISBN: 978-80-246-1592-9.
2009Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
Pojednání o jevech povstávajících na množstvích
VOPĚNKA, P. Pojednání o jevech povstávajících na množstvích.
Nymburk : OPS Nymburk, 2009. ISBN 978-80-87269-02-2.
2009Zobrazit publikaciopsmonografie
Proměny historiografie vědy
ŠPELDA, D. Proměny historiografie vědy.
Praha : Filosofia, 2009. ISBN: 978-80-7007-310-0.
2009Zobrazit publikacifilosofiamonografie
ŠPELDA, D. Renesanční a novověká filosofie.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN: 978-80-7043-822-0.
2009Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Kauzalita
DEMJANČUK, N. PEXIDR, K. Kauzalita.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN: 978-80-7380-128-1.
2009Zobrazit publikacivydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století
DEMJANČUKOVÁ, D. Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-920-3.
2010Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
O povaze vědy: věda v kulturních kontextech
DEMJANČUK, N. O povaze vědy: věda v kulturních kontextech.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-921-0.
2010Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Platonica Pilonica I. Od Ústavy k pozdním dialogům
BOHÁČEK, K. STRÁNSKÝ, J. ŠVANTNER, M. ŠÍMA, A. TRČKA, J. ZIELINA, M. KLÁŠTERKOVÁ, M. JIRUŠKOVÁ, K. PAITLOVÁ, J. Platonica Pilonica I. Od Ústavy k pozdním dialogům.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN: 978-80-7043-948-7.
2010Zobrazit publikacizapadoceska-univerzita-v-plznimonografie
Das quälende Geheimnis
VOPĚNKA, P. Das quälende Geheimnis.
Praha : Práh, 2010. ISBN: 978-80-7252-292-7.
2010Zobrazit publikaciprahmonografie
Druhá světová válka - případ Tachovsko
NENUTIL, J. Druhá světová válka - případ Tachovsko.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-889-3.
2010Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
KOČANDRLE, R. Anaximandros z Mílétu.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN: 978-80-87378-66-3.
2010Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
Calculus infinitesimalis: Pars prima
VOPĚNKA, P. Calculus infinitesimalis: Pars prima.
Kanina : OPS, 2010. ISBN: 978-80-87269-09-1.
2010Zobrazit publikaciopsmonografie
NENUTIL, J. Exhumace obětí II. světové války - předpoklady, východiska, výzkum.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0086-7.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Pochody smrti: Český příspěvek k otevřené otázce
NENUTIL, J. Pochody smrti - český příspěvek k otevřené otázce.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0087-4.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Shakespeare a teorie interpretace
KASTNEROVÁ, M. Shakespeare a teorie interpretace. Hledání adekvátního interpretačního přístupu.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0064-5.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
O povaze vědy: Novokantovství
DEMJANČUK, N. PROFANT, M. PODHAJSKÝ, J. O povaze vědy: Novokantovství.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0045-4.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Myslet uprostřed dějin: dějiny a dějinnost ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera
PROFANT, M. Myslet uprostřed dějin : dějiny a dějinnost ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera.
Praha : Epocha, 2011. ISBN: 978-80-7425-093-4.
2011Zobrazit publikaciepochamonografie
Základy interpretace filosofických textů I
MURGAŠ, J. The Interpretation of Philosophical Texts I.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0034-8.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Filosofie v Byzanci
NEUPAUER, E. Filosofie v Byzanci. Dvě metodologické studie.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0088-1.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
KOČANDRLE, R. Apeiron Anaximandra z Mílétu.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0048-5.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
FUNDA, O. Křesťanské kořeny evropanství.
Plzeň : Fakulta filozofická ZČU, 2011.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzita-fakulta-filozofickamonografie
MURGAŠ, J. ŽÁČKOVÁ, E. Interpretace filozofických textů s pomocí pojmových map. Metodická příručka.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0057-7.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
O povaze vědy: Fenomenologie
DEMJANČUK, N. O povaze vědy: Fenomenologie.
Praha : Epocha, 2011. ISBN: 978-80-7425-127-6.
2011Zobrazit publikaciepochamonografie
Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva
DEMJANČUKOVÁ, D. Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0046-1.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
NEUBAUER, Z. FIALA, J. Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti.
Praha : Malvern, 2011. ISBN: 978-80-86702-88-9.
2011Zobrazit publikacimalvernmonografie
Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení
STARK, S. Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0043-0.
2011Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
FUNDA, O. Das Entstehen des christlichen Glaubens.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2012. ISBN: 978-80-246-2112-8.
2012Zobrazit publikaciuniverzita-karlovamonografie
HLADKÝ, V. KOČANDRLE, R. KRATOCHVÍL, Z. Evoluce před Darwinem : Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. ISBN: 978-80-7465-023-9.
2012Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
Podivuhodný květ českého baroka
VOPĚNKA, P. Podivuhodný květ českého baroka.
Praha : Karolinum, 2012. ISBN: 978-80-246-2123-4.
2012Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
FUNDA, O. DEMJANČUKOVÁ, D. Křesťanství v životě Evropy.
2012.
2012Zobrazit publikacimonografie
Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu
ČERNÁ, J. Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. ISBN: 978-80-7465-064-2.
2012Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
Úvod do bioetického myšlení
DOLISTA, J. Úvod do bioetického myšlení.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. ISBN: 978-80-261-0192-5.
2012Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
NEJESCHLEBA, T. MAKOVSKÝ, J. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení.
Brno : CDK, 2013. ISBN: 978-80-7325-301-1.
2013Zobrazit publikacicentrum-pro-studium-demokracie-a-kulturymonografie
GILLISPIE, Charles C., PISANO, Raffaele. Lazare and Sadi Carnot: A Scientific and Filial Relationship.
Springer, 2013. ISBN: 978-94-007-4143-0.
2013Zobrazit publikacispringermonografie
LUKEŠOVÁ, A. Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in the History of Science and Society.
Šiauliai : The Scientia Socialis Press, 2013. ISBN: 978-609-95513-0-2.
2013Zobrazit publikacithe-scientia-socialis-pressmonografie
PEXIDR, K. DEMJANČUK, N. Causality.
Ely : Melrose Books, 2013. ISBN: 978-1-908645-99-9.
2013Zobrazit publikacimelrose-booksmonografie
KRATOCHVÍL, M. Francouzská epistemologie : (přehled vývoje do poloviny 20. století).
Praha : Triton, 2013. ISBN: 978-80-7387-671-5.
2013Zobrazit publikacitritonmonografie
Racionalita versus transcendence
FUNDA, O. Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology.
Praha : Filosofia, 2013. ISBN: 978-80-7007-399-5.
2013Zobrazit publikacifilosofiamonografie
DACH, S. Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. ISBN: 978-80-261-0264-9.
2013Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
LUKEŠOVÁ, A. Organizace konferencí na Západočeské univerzitě.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN: 978-80-261-0340-0.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
ŠEVČÍK, M. Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. ISBN: 978-80-7465-115-1.
2014Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
KRATOCHVÍL, M. Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN: 978-80-261-0434-6.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
BLAHUTKOVÁ, D. ŠEVČÍK, M. Patočkovy interpretace literatury.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. ISBN: 978-80-7465-124-3.
2014Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
NEUPAUER, E. Vůle k víře. Studie k filosofii náboženství.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN: 978-80-261-0269-4.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
BÍLKOVÁ, J. Čínské tradiční vědění z pohledu Západu.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN: 978-80-261-0261-8.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
DOUBRAVOVÁ, J. The Hidden Unity: An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu.
Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. ISBN: 978-3-631-65500-9.
2014Zobrazit publikacipl-academic-researchmonografie
VACÍKOVÁ, J. Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN: 978-80-261-0343-1.
2014Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
KOČANDRLE, R. Anaximenés z Mílétu.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. ISBN: 978-80-7465-123-6.
2014Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
LELKOVÁ, I. Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins (1614–1672) a jejich obraz vesmíru.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-605-5.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
MARVAN, T. POLÁK, M. Vědomí a jeho teorie.
Plzeň - Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-606-2.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
HAVLÍK, V. Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie.
Plzeň ; Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-603-1.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
VOPĚNKA, P. Staronový diferenciální počet.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2984-1.
2015Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
VOPĚNKA, P. Reálná čísla a jejich diskretizace.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2985-8.
2015Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
ŠPELDA, D. Pravda - dcera času. O původu ideje pokroku poznání.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. ISBN: 978-80-7465-193-9.
2015Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
VOPĚNKA, P. VĚTROVCOVÁ, M. Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-610-9.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
HANZELÍNOVÁ, L. Informační grafika: Otto Neurath - Isotype.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-602-4.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
KVASZ, L. Inštrumentálny realizmus.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-604-8.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
PAVLAS, P. Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy.
Plzeň - Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-607-9.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
POLÁK, M. Freudova neurofyziologie mysli.
Praha - Plzeň : Vyšehrad - Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN: 978-80-7429-608-6.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
BERAN, O. Když je řeč o barvách.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-601-7.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
VOPĚNKA, P. Nová infinitní matematika II.: Nová teorie množin a polomnožin.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2986-5.
2015Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
Stopování sémiotiky
HANKE, M. KASTNEROVÁ, M. ŠVANTNER, M. VĚTROVCOVÁ, M.Stopování sémiotiky.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-609-3.
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
2015Zobrazit publikacivysehradmonografie
ŠVEJDAR, V. ŠVANDOVÁ, B. Kurt Gödel: Úplnost a neúplnost.
Kanina a Plzeň : OPS a ZČU, 2015. ISBN: 978-80-87269-39-8.
2015Zobrazit publikaciopsmonografie
Nová infinitní matematika
VOPĚNKA, P. Nová infinitní matematika: Velká iluze matematiky 20. století.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2987-2.
2015Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
BOHÁČEK, K. JIRÁKOVÁ, K. JIRÁK, P. MERGLOVÁ, K. PAITLOVÁ, J. VAVERKA, P. PŘIBOVÁ, E. STRÁNSKÝ, J. ZIELINA, M. PETRŽELKA, J. Platonica Pilonica IV. Dobro.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2015. ISBN: 978-80-261-0341-7.
2015Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera
PAITLOVÁ, J. Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera.
Praha : Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-246-4057-0.
2019Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
Dál a dál za Herkulovy sloupy
ČERNÁ, J. Dál a dál za Herkulovy sloupy: přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda.
Praha : Triton, 2016. ISBN: 978-80-7553-121-6.
2016Zobrazit publikacitritonmonografie
Profesionalizace literární kultury
KASTNEROVÁ, M. Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. ISBN: 978-80-7465-203-5.
2016Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
Odstíny platónské uměřenosti
PAITLOVÁ, J. Odstíny platónské uměřenosti. Ctnost, poznání, láska a míra.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. ISBN: 978-80-261-0687-6.
2017Zobrazit publikacizapadoceska-univerzitamonografie
DEMJANČUKOVÁ, D. STARK, S. Proměny paradigmatu výchovy.
Praha : Epocha, 2017. ISBN: 978-80-7557-100-7.
2017Zobrazit publikaciepochamonografie
Úděl, úkol, národ
PROFANT, M. Úděl, úkol, národ.
Praha : Nakladatelství Epocha, 2017. ISBN: 978-80-7557-099-4.
2017Zobrazit publikaciepochamonografie
Apeiron. Anaximandros o vzniku a zániku
KOČANDRLE, R. COUPRIE, DL. Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction.
Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN: 978-3-319-49753-2.
2017Zobrazit publikacispringermonografie
K filosofii náboženství
FUNDA, O. K filosofii náboženství.
Praha : Karolinum, 2017. ISBN: 978-80-246-3748-8.
2017Zobrazit publikacinakladatelstvi-karolinummonografie
Poezie jako vyprávění příběhů
KASTNEROVÁ, M. Poezie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. ISBN: 978-80-7465-301-8.
2018Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy
HANZELÍNOVÁ, L. FRÁNOVÁ, R. Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. ISBN: 978-80-7465-314-8.
2018Zobrazit publikacipavel-mervartmonografie
2019Zobrazit publikacimonografie
Název publikaceRokhf:tax:vydavatelstvihf:tax:edicehf:tax:typ
Úvod do systematické filosofie: Filosofie přírody II. Živá příroda2012vydavatelstvi-zapadoceske-univerzity-v-plznimonografie
Restaurování antických soch v raně novověkém Římě2015univerzita-pardubicemonografie
When the Earth Was Flat: Studies in Ancient Greek and Chinese Cosmology2018springermonografie
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence2021filosofiamonografie
Experimental philosophy and the problem of objectivity2022pavel-mervartmonografie
Antonín Müller, stavitel z Nebřezin2022ckaitmonografie
Hans Albert: Traktát o kritickém rozumu2019karolinumpreklady
Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?2014zapadoceska-univerzitasborniky
The Vienna Circle in Czechoslovakia2020springersborniky
The Vienna Circle in Czechoslovakia2015zapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky III.2006zapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky I.2005zapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky IV.2007zapadoceska-univerzitasborniky
Svět iónských archaických kosmologií2022pavel-mervarthermesmonografie
Studie k filosofii D. Davidsona2010zapadoceska-univerzitasborniky
Přátelské tváře matematiky2022oikoymenhoikumenemonografie
Po cestách kritického myšlení2015karolinummonografie
Paměť hřbitovů: Sepulkrální památky někdejších Sudet. Katalog výstavy2022univerzita-pardubicekatalog-vystavy
Otevřené otázky bádání o raném křesťanství2022karolinummonografie
Organon V. aneb Kolik logiky za nás mohou učit počítače?2006univerzita-karlovasborniky
Organon VI. aneb Odkud a jak brát stále nové příklady2009zapadoceska-univerzitasborniky
Organon VII. aneb Nihil Novi2011zapadoceska-univerzitasborniky
Organon VIII.: Calculemus2012zapadoceska-univerzitasborniky
Obraz vědy ve filosofii 20. století2019epochamonografie
Louis Cazamian’s Theory of Humour2021karolinummonografie
Karl Popper a vědecká (i)racionalita2019zapadoceska-univerzitamonografie
Hledání Boží tváře: Ježíš Nazaretský v pohledu Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.2020barrister-principalmonografie
Frank Wenig. Novinář, spisovatel, spolupracovník Josefa Skupy2020malvernmonografie
Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ2009zapadoceska-univerzitamonografie
Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka2018pavel-mervartmonografie
Cristo come Centro e Mediatore2018edizioni-santantoniomonografie
Člověk v nových světech2012zapadoceska-univerzitamonografie
Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost2020sociologicke-nakladatelstvimonografie
Analytická filosofie – Třetí čítanka2003opscitanky
Čítanka dějin náboženství2006vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekcitanky
Analytická filosofie – Druhá čítanka2006opscitanky
Analytická filosofie – První čítanka2006opscitanky
Analytická filosofie – Úvod2006opscitanky
Role médií v občanské společnosti2001magistrat-mesta-plznesborniky
g2008epochasborniky
Úvahy o pravdivosti2001filosofiasborniky
Milénium vědy a filosofie2002filosofiasborniky
Kultura a vědecká racionalita2002vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Charisteria Sidonio Neubauero sexagenario : sborník k šedesátinám Zdeňka Neubauera2002opssborniky
Metoda – význam – intence2003filosofiasborniky
Vágnost, věda a filosofie2003filosofiasborniky
Výchova a tradice evropského myšlení2003vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Společenské hry. Analytický přístup2003vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Univerzita v novém miléniu2004vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Kreativita – hledání alternativ2004vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce2005vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-ceneksborniky
Imre Lakatos a filosofie vědy2005zapadoceska-univerzitasborniky
René Descartes2005zapadoceska-univerzitasborniky
Czechs in Europe2006university-of-west-bohemiasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky II.2006zapadoceska-univerzitasborniky
Horizonty nekonečna2004moraviapresssborniky
Věda v antice a středověku2006zapadoceska-univerzitasborniky
Vybrané články k ontologii a epistemologii / W.V.O.Quine2006zapadoceska-univerzitasborniky
Věda v renesanční a novověké kultuře2007zapadoceska-univerzitasborniky
QUINE: nejen gavagai2007zapadoceska-univerzitasborniky
Eukleides: Základy geometrie2008zapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky V.2008zapadoceska-univerzitasborniky
Evropská věda a filosofie2008zapadoceska-univerzitasborniky
Teorie a dějiny vědy a techniky : sborník příspěvků z VI. doktorandské konference2009zapadoceska-univerzitasborniky
Tradice a současnost. Týdny J. W. Goetha v Mariánských Lázních 1999-2009 : výroční sešit 1999-20092009sborniky
Cultures as Sign Systems and Processes2011university-of-west-bohemiasborniky
Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina2010filosofiasborniky
Platonica Pilonica II. Faidros.2011zapadoceska-univerzitasborniky
Aesthetics Revisited. Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic2011lit-verlag-gmbh-co-kg-wiensborniky
Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim2012chrudim-mesto-chrudimsborniky
Studie k filosofii Nelsona Goodmana2012filosofiasborniky
Studie k filosofii Bertranda Russella2013filosofiasborniky
Kosmologie a antropologie2014zapadoceska-univerzitasborniky
Platonica Pilonica V. Ideje2014zapadoceska-univerzitasborniky
Joseph Weizenbaum: Mýtus počítače : počítačový pohled na svět2002moraviapresspreklady
Istorija russkoj filosofiji2003izdatelstvo-respublikapreklady
Benoit Mandelbrot: Fraktály: tvar, náhoda a dimenze2003mlada-frontapreklady
Peter Galison: Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy2005mlada-frontapreklady
Moc a zlo – sociálně psychologický pohled na svět2005moraviapresspreklady
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský2007barrister-principalpreklady
Marius Victorinus: O soupodstatnosti Trojice2006oikoymenhpreklady
W. V. O. Quine: Covitosti: Občasně filosofický slovník2008mlada-frontapreklady
Toulky po východním Bavorsku a Čechách. Kultura a historie2008tourismusverband-ostbayern-e-vpreklady
Häring, Bernhard: V bezpečí a svoboden2009barrister-principalpreklady
Wunibald Müller. Nabrat dech v Boží blízkosti2009karmelitanske-nakladatelstvipreklady
Eukleides Základy. Knihy V-VI.2009opspreklady
Henri Poincaré: Číslo – prostor – čas2010opspreklady
Descartes: La dioptrique = Dioptrika2010oikoymenhpreklady
René Descartes: Geometrie2010oikoymenhpreklady
Eukleides: Základy VII-IX2010opspreklady
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský – 2. díl. Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání2011barrister-principalpreklady
Niels H. Abel: O algebraických rovnicích2011opspreklady
Světlo světa. Papež církev a znamení doby2011barrister-principalpreklady
Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky.2011oikoymenhpreklady
Eukleides: Základy. Knihy XI-XII.2011opspreklady
Gotlob Frege: Pojmopis2012oikoymenhpreklady
Eukleides: Základy. Kniha X.2012opspreklady
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský. Prolog2013barrister-principalpreklady
Vědecké pojetí světa – Vídeňský kroužek2015zapadoceska-univerzitapreklady
Hans Küng: Židovství2016barrister-principalpreklady
Herbert Marcuse. Příslib štěstí2017epochapreklady
Zdeněk Neubauer, Respondeo dicendum2002opsmonografie
Hra, věda a filosofie2006filosofiamonografie
Filosofie a vědecké myšlení2002vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Sémiotika v teorii a praxi2002portalmonografie
Současná filosofie a metodologie vědy2003filosofiamonografie
Teorie a dějiny náboženství2003vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Logika pro humanistiku2003vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Kapitoly z filosofie výchovy2003vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Vyprávění o kráse novobarokní matematiky2004prahmonografie
Historická reflexe filozofických systémů2004prima-pressmonografie
Proč Gorgiás mluví2004filosoficky-ustav-av-crmonografie
Al’ternativnaja teorija množestv : novyj vzgljad na beskonečnostʹ2004izdatelstvo-instituta-matematikymonografie
Umění jako odkaz na realitu času2005univerzita-karlovamonografie
Filosofie a metodologie vědy2005academiamonografie
Vzdělání a extremismus2005epochamonografie
Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu2006vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Astronomie v antice2006montanexmonografie
Věda v renesanci a novověku2006zapadoceska-univerzitamonografie
Úvod do systematické filosofie. Gnoseologie2002vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Ježíš a mýtus o Kristu2007univerzita-karlovamonografie
Věda a zdravý rozum2007zapadoceska-univerzitamonografie
Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu2008univerzita-karlovamonografie
Astronomie ve středověku2008montanexmonografie
Ruská kultura 20. století2008zapadoceska-univerzitamonografie
Filozofie člověka v historickém kontextu2008zapadoceska-univerzitamonografie
Gespräch2008konigshausen-neumannmonografie
Fysis iónských myslitelů : rozprava nad peripatetickou dezinterpretací2008pavel-mervartmonografie
Když se rákos chvěje nad hladinou2009nakladatelstvi-karolinummonografie
Pojednání o jevech povstávajících na množstvích2009opsmonografie
Proměny historiografie vědy2009filosofiamonografie
Renesanční a novověká filosofie2009zapadoceska-univerzitamonografie
Kauzalita2009vydavatelstvi-a-nakladatelstvi-ales-cenekmonografie
Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století2010zapadoceska-univerzitamonografie
O povaze vědy: věda v kulturních kontextech2010zapadoceska-univerzitamonografie
Platonica Pilonica I. Od Ústavy k pozdním dialogům.2010zapadoceska-univerzita-v-plznimonografie
Das quälende Geheimnis2010prahmonografie
Druhá světová válka – případ Tachovsko2010zapadoceska-univerzitamonografie
Anaximandros z Mílétu2010pavel-mervartmonografie
Calculus infinitesimalis: Pars prima2010opsmonografie
Exhumace obětí II. světové války – předpoklady, východiska, výzkum2011zapadoceska-univerzitamonografie
Pochody smrti – český příspěvek k otevřené otázce2011zapadoceska-univerzitamonografie
L´histoire als Lehrerin of Life2011zapadoceska-univerzitamonografie
Shakespeare a teorie interpretace2011zapadoceska-univerzitamonografie
O povaze vědy: Novokantovství2011zapadoceska-univerzitamonografie
Myslet uprostřed dějin: dějiny a dějinnost ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera2011epochamonografie
The Interpretation of Philosophical Texts I2011zapadoceska-univerzitamonografie
Filosofie v Byzanci2011zapadoceska-univerzitamonografie
Apeiron Anaximandra z Mílétu2011zapadoceska-univerzitamonografie
Křesťanské kořeny evropanství2011zapadoceska-univerzita-fakulta-filozofickamonografie
Interpretace filozofických textů s pomocí pojmových map2011zapadoceska-univerzitamonografie
O povaze vědy: Fenomenologie2011epochamonografie
Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva.2011zapadoceska-univerzitamonografie
Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti2011malvernmonografie
Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení2011zapadoceska-univerzitamonografie
Das Entstehen des christlichen Glaubens2012univerzita-karlovamonografie
Evoluce před Darwinem: Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky2012pavel-mervartmonografie
Podivuhodný květ českého baroka2012nakladatelstvi-karolinummonografie
Křesťanství v životě Evropy2012monografie
Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu2012pavel-mervartmonografie
Úvod do bioetického myšlení2012zapadoceska-univerzitamonografie
Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení2013centrum-pro-studium-demokracie-a-kulturymonografie
Lazare and Sadi Carnot2013springermonografie
Physics, Astronomy and Engineering2013the-scientia-socialis-pressmonografie
Causality2013melrose-booksmonografie
Francouzská epistemologie : (přehled vývoje do poloviny 20. století)2013tritonmonografie
Racionalita versus transcendence2013filosofiamonografie
Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus2013zapadoceska-univerzitamonografie
Organizace konferencí na Západočeské univerzitě2014zapadoceska-univerzitamonografie
Umění jako vyjádření smyslu2014pavel-mervartmonografie
Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století2014zapadoceska-univerzitamonografie
Patočkovy interpretace literatury2014pavel-mervartmonografie
Vůle k víře2014zapadoceska-univerzitamonografie
Čínské tradiční vědění z pohledu Západu2014zapadoceska-univerzitamonografie
The Hidden Unity: An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu2014pl-academic-researchmonografie
Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie2014zapadoceska-univerzitamonografie
Anaximenés z Mílétu2014pavel-mervartmonografie
Sny o mnohosti světů2015vysehradmonografie
Vědomí a jeho teorie2015vysehradmonografie
Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie2015vysehradmonografie
Staronový diferenciální počet2015nakladatelstvi-karolinummonografie
Reálná čísla a jejich diskretizace2015nakladatelstvi-karolinummonografie
Pravda – dcera času2015pavel-mervartmonografie
Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 19602015vysehradmonografie
Informační grafika: Otto Neurath – Isotype2015vysehradmonografie
Inštrumentálny realizmus2015vysehradmonografie
Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy2015vysehradmonografie
Freudova neurofyziologie mysli2015vysehradmonografie
Když je řeč o barvách2015vysehradmonografie
Nová infinitní matematika: II2015nakladatelstvi-karolinummonografie
Stopování sémiotiky2015vysehradmonografie
Carl Friedrich Gauss: O diferenciální geometrii2015vysehradmonografie
Kurt Gödel: Úplnost a neúplnost2015opsmonografie
Nová infinitní matematika2015nakladatelstvi-karolinummonografie
Platonica Pilonica IV. Dobro2015zapadoceska-univerzitamonografie
Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera2019nakladatelstvi-karolinummonografie
Dál a dál za Herkulovy sloupy2016tritonmonografie
Profesionalizace literární kultury2016pavel-mervartmonografie
Odstíny platónské uměřenosti2017zapadoceska-univerzitamonografie
Proměny paradigmatu výchovy2017epochamonografie
Úděl, úkol, národ2017epochamonografie
Apeiron. Anaximandros o vzniku a zániku2017springermonografie
K filosofii náboženství2017nakladatelstvi-karolinummonografie
Poezie jako vyprávění příběhů2018pavel-mervartmonografie
Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy2018pavel-mervartmonografie
Problémy s indukcí ve vědě: Popper a jeho následovníci2019monografie
Skip to content