1. Úvod
  2. Katedra filozofie

O katedře

Katedra filozofie je jednou z deseti kateder Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Katedra filozofie FF ZČU v Plzni

Filozofie jako láska k vědění

Slovo filosofie (φιλοσοφία) pochází z řečtiny a vzniklo složením dvou jiných slov – slovesa filein (φιλειν) „milovat“ a podstatného jména sofia (σοφία), tedy „vědění“, „poznání“ či „moudrost“. Proto se také filosofie obvykle překládá jako láska k moudrosti. Současný úzus stále více používá modernější fonetickou podobu psanou se „z“.

Vyskytuje se v názvu většiny filozofických ústavů, a to i přesto, že pak již neodkazuje k moudrosti, ale jinému řeckému termínu zofos (ζόφος), tedy „temnota“, „mrákota“. Přestože Katedra filozofie Fakulty filozofocké Západočeské univerzity v Plzni akceptuje novou podobu pravopisu a používá ji, hlásí se k původnímu významu slova filosofie.

Filozofie jako taková se vymezuje poměrně obtížně, protože se v dějinách proměňovala, a protože existuje celá řada různých, zdánlivě vzájemně neslučitelných, filozofických stanovisek. V současné době je v některých kruzích zřetelná tendence ji vnímat jako překonanou disciplínu, která již nemá co nabídnout.

Filozofie zřejmě není obecným návodem na řešení všech současných problémů, je ale cestou, užitečným návodem, protože učí samostatnému a kritickému myšlení, bez kterého se v dnešní době nejsme schopni zorientovat v obrovském množství informací a v téměř neomezené nabídce možností.

Pro studenty Západočeské univerzity v Plzni zajišťuje onu část humanitního vzdělání, která souvisí s filozofií a s interdisciplinárním přístupem k jednotlivým problémům.

Katedra se také podílí na programu celoživotního vzdělávání a prostřednictvím pořádání neformálních debat a přednášek otevírá téma důležitosti humanitního vzdělání i širší veřejnosti.

Proč studovat u nás

Proč studovat filozofii v dnešní době? Co Vás mohou naučit teoretické, zdánlivě neužitečné humanitní obory, které odvádí praktického člověka od „normální“ práce.

Současná doba vyžaduje rychlé a přesné formulace, popsali jsme pro vás kýžené dovednosti spolu s příklady profesí, které můžete vykonávat.

 

arrow right

Naučíte se mluvit

(moderátor, tiskový mluvčí, PR manažer)

arrow right

Naučíte se psát

(žurnalista, spisovatel)

arrow right

Naučíte se rozhodovat

(projektový manažer, bankovní poradce)

A také:
  • Zjistíte, že existuje mnohem víc knih, než jste si uměli představit
  • Naučíte se respektovat tradice a učit se z historie
  • Naučíte se jazyky, podíváte do zahraničí a poznáte jiné kultury

Představení katedry

Skip to content