1. Úvod
  2. Studium
  3. Pro studenty
  4. Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

ERASMUS+

Studijní pobyt v zahraničí přináší nenahraditelné zkušenosti a zvyšuje Vaše šance uspět jak v dalším studiu, tak v zaměstnání. Zprostředkovává zážitky na celý život! Erasmus patří k životu moderního studenta. Každý by si jej měl alespoň jednou během studia vyzkoušet. Kdy jindy se Vám podaří takřka zadarmo vycestovat do zahraničí na půl roku či dokonce na rok?

Fakulta  filozofická  nabízí  možnost  studovat  na  zahraničních  univerzitách,  se  kterými  má uzavřenou  bilaterální  dohodu  v  rámci  programu  Erasmus+. 

Seznam  bilaterálních  dohod  je zveřejněn na webových stránkách Zahraničního oddělení ZČU (international.zcu.cz).

Každá  smlouva  je  garantována  příslušným  pracovištěm,  resp.  osobou,  která  je  uvedena  vseznamu. Výběrová řízení  v  programu  probíhají  vždy  na  přelomu  kalendářního  roku  – prosinec  –  únor.  Jednotliví  garanti  vypíší  výběrová řízení  a  stanoví  podmínky,  které  musí student  splnit  (termíny  výběrových řízení  jsou  vždy  zveřejněny  na  stránkách  příslušné garantující katedry).

Výběrové řízení má většinou podobu ústního pohovoru, na který student donese  životopis  a  motivační  dopis  v českém  jazyce  a  v  jazyce  zahraniční  univerzity (podmínky  se  samozřejmě mohou  měnit,  protože  je  stanovuje  garant  smlouvy).  Pohovor prověřuje  studentovu  jazykovou  vybavenost  a  motivaci  vycestovat  do  zahraničí. Může  být zohledněn celkový studijní prospěch uchazeče.

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro jednotlivé akademické roky průběžně zveřejňujeme. 

arrow right

Autentické zkušenosti

Na Erasmu budete stále objevovat něco nového. Nové situace, nové lidi, nová místa. Poznáte mnoho mladých lidí z celého světa, dozvíte se zajímavosti o jejich kultuře, a především získáte nové přátele! O víkendech budete mít i dostatek času na cestování, dostanete se tak do míst, kam byste jinak nezavítali. Budete mít možnost okusit život v zahraničí podobně jako místní obyvatelé. Nebudete jen pouhým turistou, který nemá nikdy takovou šanci dané kultuře porozumět jako někdo, kdo v zemi stráví několik měsíců.

arrow right

Inspirace pro vaše studium

Budete mít k dispozici originální materiály, díky nimž budete moci zpracovat výjimečnou závěrečnou práci. Poznáte odlišný, přátelský a kreativní výukový systém. Zúčastníte se evropských či světových workshopů a seminářů, které Vás podnítí k novým nápadům, aktivitám. Nesrovnatelně rozšíří Vaše obzory!

arrow right

Úspěch na trhu práce

Absolvováním studijního pobytu v zahraničí dáte svému potenciálnímu zaměstnavateli najevo, že se nebojíte výzev, jste samostatní a máte dobré jazykové znalosti. Vaše interkulturní kompetence budou moci být využity v mezinárodních firmách.

arrow right

Sebepoznání

Během Erasmus pobytu se osamostatníte a budete sami sobě moci více věřit. Nepochybně získáte též větší nadhled, uvidíte své „domácí“ okolí z nové perspektivy. Budete mít možnost srovnání a odvahu změnit některé věci k lepšímu.

arrow right

Cizí jazyk

Denně se budete ocitat v situacích, kdy budete aktivní cizího jazyka užívat. Kromě toho jazyk kolem sebe neustále uslyšíte, čímž se naučíte lépe rozumět a „odposloucháte“ i správnou výslovnost.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokud si jako destinaci svého výjezdu vyberte univerzitu, se kterou má bilaterální smlouvu uzavřená jiná katedra než Katedra filozofie, je potřeba přihlásit se a absolvovat výběrové řízení na příslušné katedře.

V případě, že si i tak danou univerzitu vyberete, mějte na paměti, že vám nemusí být uznány všechny absolvované předměty. To z toho důvodu, že v rámci svého výjezdu budete studovat jiný obor než filozofii.

 

Jako studijní pobyt v zahraniční vysokoškolské organizaci, a to v délce 3 až 12 měsíců.

Jako pracovní stáž v zahraniční firmě, a to v délce 3 až 12 měsíců.

Jako intenzivní jazykové studium méně používaných jazyků zemí EU, a to před zahájením pobytu či stáže v maximální délce 6 měsíců.

 

 

Spolupracujeme

Freie Universität Berlin - logo

Freie Universität Berlin

Otto von Guericke Universität Magdeburg

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Universität Regensburg

Universität Regensburg

Universität Leipzig

Universität Leipzig

Universität Graz

Karl-Franzens Universität Graz

Universität Klagenfurt

Universität Klagenfurt

Universidad de Salamanca

Universidad de Salamanca

Universidad de Granada

Universidad de Granada

Universidade do Minho

Universidade do Minho

Universidade dos Acores

Universidade dos Acores

Universitet i Bergen

Universitetet i Bergen

Univerzita Komenského v Bratislavě

Univerzita Komenského v Bratislavě

Trnavská univerzita v Trnavě

Trnavská univerzita v Trnavě

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Üsküdar University

Üsküdar University (Istanbul)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku

Skip to content