1. Úvod
 2. Studium
 3. Pro uchazeče
 4. Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Co musím splnit?

Podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Je potřeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení.

Průběh přijímacího řízení

Termíny, místo konání a další důležité informace jsou vždy zveřejněny na stránkách fakulty nejdéle tři týdny před termínem konkrétních přijímacích zkoušek.

Je možné studovat dálkově?

Katedra filozofie aktuálně nabízí možnost studia v kombinované formě. Konkrétně se jedná o programy Humanitní studia v bakalářské a magisterské podobě.

Uznáváte absolvované kurzy z VŠ či VOŠ?

Ano, pokud je prokazatelný překryv v absolvované látce a vaše zkouška není starší více než tři roky. V tom případě je možné uvažovat o uznání kurzu. Studující může požádat o uznání kurzu formou standardní žádosti. Je potřeba doložit sylabus absolvovaného kurzu a doklad o uznání.

Magisterský program - Humanitní vědy

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z:

 • metod sociálně-vědního výzkumu
 • z analýzy sociologických dat
 • z klasické a soudobé sociologické teorie a z obecné sociologie

Studium předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálně-vědní terminologie v angličtině. Některé otázky jsou tedy formulovány v anglickém jazyce.

Doporučená literatura:

 • AGREST, A. – FINLAY, B.: Statistical methods for the social sciences. 4th ed. Upper Saddle
  River: Pearson Prentice Hall 2009.
 • BERNARD, H. R.: Social research methods : qualitative and quantitative approaches. Thousand
  Oaks: SAGE Publications 2000.
 • DENZIN, N. K. – LINCOLN, Y. S.: The SAGE handbook of qualitative research. Thousands Oaks:
  SAGE Publications 2005.
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum
  2000.
 • FAY, B.: Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha: Sociologické
  nakladatelství 2002.
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 1999.
 • KELLER, J.: Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství 2004.
 • PETRUSEK, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum 1993.

Vzorový test:

Stáhnout vzorový test

Magisterský program - Filozofie pro umělou inteligenci

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z:

 • metod sociálně-vědního výzkumu
 • z analýzy sociologických dat
 • z klasické a soudobé sociologické teorie a z obecné sociologie

Studium předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálně-vědní terminologie v angličtině. Některé otázky jsou tedy formulovány v anglickém jazyce.

Doporučená literatura:

 • AGREST, A. – FINLAY, B.: Statistical methods for the social sciences. 4th ed. Upper Saddle
  River: Pearson Prentice Hall 2009.
 • BERNARD, H. R.: Social research methods : qualitative and quantitative approaches. Thousand
  Oaks: SAGE Publications 2000.
 • DENZIN, N. K. – LINCOLN, Y. S.: The SAGE handbook of qualitative research. Thousands Oaks:
  SAGE Publications 2005.
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum
  2000.
 • FAY, B.: Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha: Sociologické
  nakladatelství 2002.
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 1999.
 • KELLER, J.: Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství 2004.
 • PETRUSEK, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum 1993.

Vzorový test:

Stáhnout vzorový test

Doktorát - Filozofie a dějiny vědy a techniky

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z:

 • metod sociálně-vědního výzkumu
 • z analýzy sociologických dat
 • z klasické a soudobé sociologické teorie a z obecné sociologie

Studium předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálně-vědní terminologie v angličtině. Některé otázky jsou tedy formulovány v anglickém jazyce.

Doporučená literatura:

 • AGREST, A. – FINLAY, B.: Statistical methods for the social sciences. 4th ed. Upper Saddle
  River: Pearson Prentice Hall 2009.
 • BERNARD, H. R.: Social research methods : qualitative and quantitative approaches. Thousand
  Oaks: SAGE Publications 2000.
 • DENZIN, N. K. – LINCOLN, Y. S.: The SAGE handbook of qualitative research. Thousands Oaks:
  SAGE Publications 2005.
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum
  2000.
 • FAY, B.: Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha: Sociologické
  nakladatelství 2002.
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 1999.
 • KELLER, J.: Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství 2004.
 • PETRUSEK, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum 1993.

Vzorový test:

Stáhnout vzorový test

Může být přijímací zkouška zrušena?

V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem studijního programu rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku,  a to bez konání přijímací zkoušky.

Bude se konat druhé kolo?

V případě, že je počet uchazečů nižší než počet uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan rozhodnout o konání druhého kola přihlášek a přijímacího řízení.

Poznejte blíže studium na katedře

Představení katedry

O studiu na katedře

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content