1. Úvod
  2. Absolventi
  3. Mgr. Roman Zdařil

Mgr. Roman Zdařil

roman zdaril 1
calendar

Rok ukončení

2013

success

Pracovní pozice

Majitel rozvíjející se obchodní společnosti

diploma

Závěrečná/é práce

Interkulturní komunikace v Evropské unii na příkladu česko-německé komunikace v oblasti obchodních vztahů: Současné problémy a jejich příčiny

Absolvent bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi a magisterského oboru Evropská kulturní studia, studium zakončil diplomovou prací na téma „Interkulturní komunikace v Evropské unii na příkladu česko-německé komunikace v oblasti obchodních vztahů: Současné problémy a jejich příčiny“ v roce 2013.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Jsem majitel rozvíjející se obchodní společnosti

Popište Vaši běžnou pracovní náplň.

Pracovní náplní jsou veškeré úkony spojené s chodem společnosti, tedy aktivní hledání zákazníků, samotná instalace prodávaného produktu u zákazníka, zajištění chodu kanceláře, příprava podkladů pro účetní, příprava marketingových kampaní a materiálů. Za největší úspěch považuji překonání prvního roku podnikání s pozitivním výsledkem.

Co považujete za své pracovní úspěchy?

Dokázal jsem zúročit především dobrou připravenost potýkání se s nesnadnými úkoly, nenechat se odradit prvotními neúspěchy a jít si za svými sny. Studium na Katedře filozofie mi dalo hlavně rozhled a pochopení hledět na problematiku z různých úhlů, což je právě v obchodě k nezaplacení.

Jste ve své práci spokojený?

Nemohl jsem si vybrat lépe a každému přeji, aby byl ve svém zaměstnání tak spokojený, jako já.

Skip to content