1. Úvod
  2. Absolventi
  3. Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.

whatsapp image 2022 07 28 at 21.22.12
calendar

Rok ukončení

2016

success

Pracovní pozice

Odborná asistentka na Katedře filozofie

diploma

Závěrečná/é práce

Kritický racionalismus Hanse Alberta

Absolventka bakalářského oboru Humanistika, magisterského oboru Evropská kulturní studia a doktorského oboru Teorie a filozofie vědy a techniky), studium zakončila dizertační prací na téma „Kritický racionalismus Hanse Alberta“ v roce 2016.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Odborná asistentka na Katedře filozofie FF ZČU.

Popište Vaši běžnou pracovní náplň.

V rámci svého postgraduálního výzkumu se zaměřuji na vztah poznání a hodnot ve vědě, jezdím na zahraniční stáže, píšu odborné články a monografie, účastním se konferencí v ČR i v zahraničí, vedu semináře, přednáším, vedu bakalářské a diplomové práce a spolupracuji se studenty na projektech SGS.

Co považujete za své pracovní úspěchy?

Pracovním úspěchem je pro mne každý student, který na začátku semestru projeví vlastní zájem a na konci semestru prokáže schopnost vlastního kritického myšlení a racionální argumentace; co se mého výzkumu týče, jsou to zahraniční stipendia (Regensburg, Vídeň, Klagenfurt), projekt GAČR (18-08239S), který právě realizuji, a brzké vydání mé disertace v nakladatelství Karolinum (ISBN 978-80-246-4057-0).

Co ze svého studia jste dokázala zúročit ve Vašem zaměstnání? Řekla byste, že Vám Vaše studium (konkrétně na Katedře filozofie) pomohlo k dosažení této práce?

Naučila jsem se, že to, co člověk dělá s osobním zápalem i nad rámec formálních požadavků na zápočty a zkoušky, se vždy nějak zúročí. Důležité je říct si, co mě baví, co chci a nebát se prosadit. Studium na Katedře filozofie mi pro to poskytlo dostatečný prostor. V práci se studenty se snažím rozvíjet přístupy, které mě samotnou během studia zaujaly (např. diskuze a aktivní zapojení studentů v seminářích, systematické prezentace v přednáškách), a zavádět do výuky zajímavé metody, které jsem poznala v zahraničí (kontinuální příprava během semestru). Zároveň se jako vyučující pokouším eliminovat to, co mi jako studentce vadilo (např. nízká interakce, pomalé tempo, dlouhé seminární texty, testy).

Jste ve své práci spokojená?

Jasně, že jsem spokojená, protože přesně tohle jsem chtěla a chci dělat.

Skip to content