Sémantická informace a fyzika prostoročasu

Kategorie

Pro veřejnost | Pro studenty | Akce

Zveme vás na interdisciplinární přednášku a diskuzi s doc. Miroslavem Holečkem na téma Sémantická informace a fyzika prostoročasu, která se uskuteční 1. března 2024 od 10:30 v místnosti RJ209.

Anotace k přednášce: Moderní fyzika nás přivedla k tomu, že jsme součástí „zamrzlého“ prostoročasového bloku, kde minulost, přítomnost ani budoucnost nemá žádný fyzikální význam. Vhled do této paradoxní situace přináší předpoklad existence agentů (jak například my nebo organismy), kteří, ač „zamrzlí“ v prostoročase, jsou schopni získávat sémantickou informaci. Vztah mezi informací a entropií pak přináší pozoruhodné souvislosti s existencí jednosměrného toku času.

Více informací zde.

Další články

Skip to content