Ohlédnutí za konferencí Performativita, narativita, deskriptivita

Kategorie

Pro veřejnost | Pro studenty

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU v Plzni, Společnost pro estetiku AV ČR a Slovenská asociácia pre estetiku uspořádaly v Plzni ve dnech 25. a 26. října slovensko-českou estetickou konferenci. Konference zvaná Pernadeska si dala za ambiciózní cíl prozkoumat charakter a vztah tří významných dimenzí zkušenosti s uměleckými díly, případně i jejich význam v mimoumělecké estetické zkušenosti: narativity jakožto artikulace příběhu, performativity jakožto tvorby situace či realizace postupu a myšlenky a deskriptivity jakožto zachycení vlastností předmětu či prostředí.

Více informací na webu konference zde.

Další články

Doktorské semináře 2024

Doktorské semináře 2024

Jako každý rok všechny srdečně zveme na cyklus přednášek pořádaných v rámci doktorského semináře,...

Skip to content