1. Úvod
  2. Projekty
  3. Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU

Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU

Název v angličtině

Poskytovatel

NDE, Nadace Duhová energie ČEZ – účelové dary na vědu

Kód

GK173/03/5

Datum zahájení

01.01.2004

Datum ukončení

31.12.2004

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

NDE GK173/03/5, Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU
řešeno 2004, řešitel Daniel Špelda

Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy bude mít charakter výzkumného pracoviště, které bude pořádat konference, vydávat sborníky a původní práce pracovníků centra.

Skip to content