1. Úvod
  2. Projekty
  3. Cazamianova koncepce humoru

Cazamianova koncepce humoru

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

18-15841S

Datum zahájení

01.01.2018

Datum ukončení

31.12.2019

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Louis Cazamian, humor, komično, Henri Bergson

Citace

GAČR 18-15841S, Cazamianova koncepce humoru
řešeno 2018-2019, řešitel Miloš Ševčík

Anotace: Projekt se bude zabývat koncepcí humoru, kterou vytvořil Louis Cazamian. Poukáži na to, že Cazamianova analýza humoru rozvíjí krátké poznámky Henriho Bergsona o humoru jako typu komické transpozice jazyka. Podobně jako Bergson zdůrazňuje Cazamian vztah humoru k morálce a vědeckému pohledu na skutečnost. Cazamian však pojímá humor jako komplexní jev, který má jak ?negativní?, tak i ?pozitivní? stránku. Negativní stránka humoru spočívá v nahrazení přirozené reakce na určitou skutečnost reakcí vynalezenou. Negativní stránka humoru odpovídá povaze vynalezené reakce a v povaze pocitů nebo myšlenek sugerovaných takovou reakcí. Podle Cazamiana můžeme definovat jedině negativní stránku humoru. Jeho pozitivní stránku je vždy jedinečná, protože odpovídá osobnosti humoristy. Zdůrazním, že Cazamianovo pojetí humoru představuje výsledek plodného a inovativního rozpracování několika významných, a přitom Cazamianem samotným nezmíněných motivů Bergsonova filozofie a estetiky

Skip to content