1. Úvod
  2. Projekty
  3. Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu

Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F0681/2010/F5d

Datum zahájení

01.01.2010

Datum ukončení

31.12.2010

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. (KFI FF ZČU)

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F0681/2010/F5d, Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu
řešeno 2010, řešitel Radek Schuster

Wittgensteinovo dílo dodnes ovlivňuje a inspiruje mnohé vědecké a umělecké aktivity a jeho znalost je vyžadována při studiu všech oborů garantovaných Katedrou filozofie FF ZČU. V rámci projektu bude vytvořen virtuální nástroj pro studium Wittgensteinovy filozofie, který bude přístupný prostřednictvím internetu. Vznikne elektronický výkladový slovník základních pojmů-témat Wittgensteinova myšlení, jenž bude hypertextově provázán s virtuální knihovnou relevantních citací pramenných textů doplněných českým překladem. Do realizace projektu budou zapojeni i studenti (především frekventanti kurzu Wittgenstein 1, Wittgenstein 2), kteří si tak budou moci osvojit odbornou badatelskou práci s konkrétním výsledkem, jímž bude virtuální platforma pro Wittgensteinovská studia, do níž budou moci po jejím zveřejnění vstupovat i zájemci a odborníci z jiných vzdělávacích a vědeckých institucí.

Skip to content