1. Úvod
  2. Projekty
  3. Extremismus

Extremismus

Název v angličtině

Poskytovatel

PPV – Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

Kód

26947/04-22

Datum zahájení

01.01.2004

Datum ukončení

31.12.2004

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

extremismus

Citace

PPV 26947/04-22, Extremismus: příručka pro učitele druhého stupně ZŠ a SŠ
řešeno 2004, řešitel Nikolaj Demjančuk

Katedra filosofie FHS ZČU v Plzni připraví publikaci mapující českou extremistickou scénu, její mezinárodní souvislosti, rekapitulující převažující interpretace fenoménu extremismu a jeho společenských kořenů. Text je určen jako příručka pro učitele druhého stupně ZŠ a středních škol a bude vytvářen s ohledem na potřeby předmětu základy společenských věd. Na text se váže příprava seminářů pro učitele středních a základních škol a pro studenty učitelských oborů s humanitním zaměřením. V časovém horizontu tří měsíců, které v roce 2004 k realizaci projektu zbývají, není pochopitelně možné tyto semináře realizovat. Proto semináře budou realizovány začátkem roku 2005.

Skip to content