1. Úvod
  2. Projekty
  3. Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma

Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GA401/05/2560

Datum zahájení

01.01.2005

Datum ukončení

31.12.2007

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

antická astronomie, středověka astronomie

Citace

GAČR GA401/05/2560, Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma
řešeno 2005-2007, řešitel Daniel Špelda

Navrhovaný projekt bude usilovat o pochopení příčin, které ovlivňovaly přůběh dějin astronomie v období od 6. stol. př. n.l. do konce 15. století. Řešitel bude vycházet z metodické teze, podle níž klíčovým faktorem při proměnách astronomického výzkumu nebylo zlepšování matematických postupů či prediktivních schopností, ale teoretická přístupnost předmětu astronomie – dějiny astronomie lze psát také jako dějiny noetického problému poznatelnosti nebe. Projekt se proto bude soustředit na tato čtyři témata: Za prvé, astronomické postupy pro vysvětlování nebeských jevů; za druhé, kosmologické představy formulované přírodní filosofií a náboženstvím; za třetí, vztahy mezi astronomickými, teologickými a filosofickými představami o kosmu; za čtvrté, funkce, cíle a kompetence astronomie v dobových systémech vědění. Kromě dílčích studií budou výstupem projektu dvě monographie (každá 200-250 stran): První bude pojednávat o antické astronomii (od Thaleta po Ptolemaia), druhá o astronomii středověké

Skip to content