1. Úvod
  2. Projekty
  3. Friedrich Waismann a jeho dílo

Friedrich Waismann a jeho dílo

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GPP401/11/P097

Datum zahájení

01.01.2011

Datum ukončení

31.12.2013

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Friedrich Waismann, analytická filosofie, filosofie vědy, logický pozitivizmus, oxfordská filosofie přirozeného jazyka, Ludwig Wittgenstein

Citace

GAČR GPP401/11/P097, Friefrich Waismann a jeho dílo
řešeno 2011-2013, řešitel Radek Schuster

V rámci projektu bude zkoumáno opomíjené dílo filosofa a matematika Friedricha Waismanna (1896-1959), jenž mezi lety 1928-1936 úzce spolupracoval s Wittgensteinem a posléze sehrál klíčovou roli v transformaci logického pozitivizmu do oxfordské filosofie přirozeného jazyka. Waismannovo dílo, jehož nepublikovaná část je uložena jako Waismanns-Nachlass v Bodleian Library, je jednak primárním zdrojem proměnlivého Wittgensteinova myšlení a jednak obsahuje řadu původních a nosných koncepcí. Oba tyto aspekty Waismannova díla budou pojaty v historické perspektivě i v kontextu současné analytické filosofie. Projekt bude řešen na dvou metodologických rovinách: 1) badatelské a interpretační 2) editorské a komentátorské. Při realizaci projektu se předpokládá spolupráce mimo jiné s Bodleian Library (Oxford University) a Institut Wiener Kreis ( Universitat Wien). Výsledky projektu budou prezentovány formou: 2 českých monografií, 3 anglických článků, 1 kritické edice. Části pozůstalosti opatřené AJ/NJ úvodem a komentářem.

Skip to content