1. Úvod
  2. Projekty
  3. Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů

Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F1064/2011/F5a

Datum zahájení

01.01.2011

Datum ukončení

31.12.2011

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Jana Černá, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F1064/2011/F5a, Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů
řešeno 2011, řešitelka Jana Černá

Projekt je zaměřen na vytvoření knihovny španělských odborných textů (jíž ZČU momentálně nedisponuje), určené primárně pro studenty povinně volitelných kurzů, věnujících se práci s odbornými texty ve španělštině: SPH, SPP, SPHB, SPAN, SOH, SOAN, SJOS, SOHB, SOP, IFTS (anotace kurzů – viz přílohy), dále potom pro všechny zájemce z řad pedagogů i studentů. V rámci projektu vzniknou rovněž studijní materiály pro studenty výše zmíněných předmětů, spočívající především ve vytvoření souboru reprezentativních španělských odborných textů (především textů z oblasti filosofie, dějin idejí, obecných dějin, dějin vědy, dějin umění či sociální a kulturní antropologie) a dalších materiálů i otázek vztahujících se k těmto textům. Vytvoření knihovny a studijních materiálů studentům nejen obohatí a usnadní jejich studium, ale zároveň podnítí a podpoří jejich zájem o hispánské intelektuální prostředí, jež skýtá četná nereflektovaná témata umožňující originální odbornou profilaci studentů.

Skip to content