1. Úvod
  2. Projekty
  3. Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region – vzdělávací modul

Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region – vzdělávací modul

Název v angličtině

Poskytovatel

INTERREG V-A

Kód

79

Datum zahájení

01.10.2016

Datum ukončení

30.09.2019

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Prof. Marek Nekula (Universität Regensburg)

Spoluřešitel/é

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Členové týmu

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (KFI FF ZČU), PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. (KFI FF ZČU), Martin Oswald (Universität Regensburg)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

vzdělání, region, interkulturní kompetence, jazykové znalosti, certifikátový program

Citace

INTERREG V-A 79, Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul
řešeno 2016-2019, řešitel Marek Nekula

Cílem projektu je vytvoření a pilotní realizace vzdělávacího certifikátového modulu, který má poskytovat jazykové, (inter)kulturní, areálové znalosti a kompetence studentům univerzit a vysokých škol v česko-bavorském příhraničním regionu, a tím zvyšovat jejich kvalifikaci a šance na zdejším pracovním trhu. Dvousemestrální modul má ve čtyřech výukových segmentech zprostředkovat jazykové znalosti na úrovni A2 (Bavorsko) / B1 (Česko), znalosti reálií, areálové kompetence a praxi odborně profilovaných interkulturních setkávání. Cílovou skupinou jsou studenti všech oborů univerzit a vysokých škol na dotačním území. Jako specificky regionální kvalifikace bude modul certifikován – umožní absolventům vykázat nabyté znalosti a kompetence. Přidaná hodnota projektu spočívá zejména v odstraňování jazykových a kulturních bariér na území programu, dále ve vytváření sítě kontaktů a kooperací a v modelovém charakteru vytvořeného a pilotně realizovaného modulu – lze očekávat efekt pro přeshraniční spolupráci, značně přesahující dobu realizace projektu. Výchozí místa realizace projektu jsou Regensburg a Plzeň, praktický segment bude realizován střídavě oběma partnery projektu na různých místech dotačního území.

Skip to content