Logika

Název v angličtině

Poskytovatel

OPVK

Kód

CZ.1.07/2.2.00/28.0216

Datum zahájení

04.04.2013

Datum ukončení

30.06.2015

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0216, Logika
řešeno 2013-2015, řešitelka Ludmila Dostálová

Cílem projektu je zkoordinovat pracoviště věnující se logice, aby mohla účinně spolupracovat jak v oblasti oborového studia, tak v souvislosti s úvodními kurzy logiky pro různé obory. V oblasti oborových studií budou vytvořeny podmínky pro sdílení výuky mezi akreditovanými obory „logika“ v rámci celé ČR, což prohloubí interakci mezi jednotlivými pracovišti a studentům zajistí odpovídající zázemí specializovaného byť spíše virtuálního pracoviště srovnatelného s pracovišti evropskými. Dalším krokem bude napojení takto sjednocených oborů na analogické obory v Evropě s cílem dosáhnout joint degrees. V oblasti vzdělávacích propedeutik dojde ke sjednocení požadavků na úvodní kurzy logiky podle potřeb oborů, pro které jsou vyučovány. Vzniknou specializované oborové didaktiky i metodiky výuky logiky pro právníky, učitele, informatiky, lingvisty, studenty humanitních oborů atd. Výstupem projektu bude: 40 inovovaných produktů 60 podpořených akad. pracovníků 3.200 podpořených studentů.

Skip to content