1. Úvod
  2. Projekty
  3. Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury

Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F2102/2011/F5d

Datum zahájení

01.01.2011

Datum ukončení

31.12.2011

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F2102/2011/F5d, Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury
řešeno 2011, řešitel Kryštof Boháček

Projekt multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury 1 směřuje k lepšímu využití potenciálu oblíbeného předmětu. Jedná se o projekt, který by na jedné platformě internetové prezentace zpřístupnil seminární i rozšiřující pramenné texty, dále nabídl výběr přímo dostupných pasáží ze sekundární literatury; to vše doplněno fotografiemi, náčrtky, schématy, plánky a mapami – zejména z oblastí nefilologických podoborů věd o antickém starověku. Cílem by mělo být zvýšení motivace studentů předmětu nejen konzumovat výuku, ale pokračovat s vlastním zájmem v dalším samostudiu, vyhledávat texty a specifikovat svůj směr bádání. Přínosem by měla být jednak přitažlivá prezentace fakulty i celé univerzity prostřednictvím prestižního oboru, jednak podnícení mezioborové spolupráce studentů různých kateder.

Skip to content