1. Úvod
  2. Projekty
  3. Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

19-06839S

Datum zahájení

01.01.2019

Datum ukončení

31.12.2021

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (UPOL)

Spoluřešitel/é

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

predikace, analogie, intenzionální logika, vícesortová logika

Citace

GAČR 19-06839S, Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikce
řešeno 2019-2021, řešitel Karel Šebela

Obecně se předpokládá, že Aristotelés je zakladatelem logiky jako samostatné vědecké disciplíny. Jako takový je proto pokládán za předchůdce moderní klasické logiky. Aristotelská logika tak často chápána jako klasická a jako pouhý fragment kanonické moderní extenzionální logiky, jmenovitě predikátové logiky prvního řádu. Sémantika pro aristotelskou logiku se kromě toho bere jako množinově teoretická, reprezentovaná většinou Vennovými diagramy. Pokud nicméně analyzujeme Aristotelovy logické spisy, pak se zdá, že původní Aristotelova logika nesplňuje první princip klasické logiky, tj. princip extenzionality. Tento fakt se stane mnohem zřejmější, když dále prozkoumáme středověké netradiční interpretace Aristotelovy teorie predikace. Opřeni o tato pozorování ukážeme, že původní Aristotelova logika nebyla klasická, nemůže být adekvátně interpretovaná v rámci logiky prvního řádu a její sémantika není množinově teoretická. Poté navrhneme novou interpretaci Aristotelovy původní logiky jako sortální logiky.

Skip to content