1. Úvod
  2. Projekty
  3. Objektivita

Objektivita

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

18-08239S

Datum zahájení

01.01.2018

Datum ukončení

31.12.2020

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

PhDr. Petr Jedlička, RNDr. Lucie Kubínová, CSc., RNDr. Petr Petřík, Ph.D., RNDr. Blanka Vlasáková, Ph.D.

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

objektivita, věda, experimentální filosofie

Citace

GAČR 18-08239S, Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému
řešeno 2018-2020, řešitelka Jitka Paitlová

Koncept vědecké objektivity prodělal v průběhu 20. století mnoho významových změn. Záměrem předkládaného projektu je podrobit tento koncept kritické analýze a nalézt jeho aktuální uchopení. Stěžejním záměrem je pak aplikování nového přístupu experimentální filozofie na takto získaný koncept vědecké objektivity. Experimentální filozofie je relativně novým proudem ve filozofii, který používá empirické a experimentální metody věd (sociologie, psychologie a kognitivní vědy) ke kritickému zhodnocení filozofických hypotéz. Experimentální přístup směřuje k testování hypotéz, které ve filozofii vědy tradičně zůstávají ve spekulativním stadiu, což je jednou z příčin stagnace tohoto oboru. Vzhledem k tomu, že bylo dosud ve světě provedeno jen několik studií pod hlavičkou této nové disciplíny, představuje projekt šanci získat nové poznatky v poměrně neprobádané oblasti. Nabízí příležitost zajímavých objevů na poli filozofie vědy, neboť tento přístup zatím zkoumal jen etické a epistemologické otázky. Pro českou filozofii vědy nabízí možnost posunout se směrem k centru světové diskuze.

Skip to content