1. Úvod
  2. Projekty
  3. ORGANON – Learning Management System (LMS) pro výuku logiky

ORGANON – Learning Management System (LMS) pro výuku logiky

Název v angličtině

Poskytovatel

OPVK

Kód

1.07/2.2.00/07.0217

Datum zahájení

04.05.2009

Datum ukončení

03.05.2012

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. – spolupracovník (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

OPVK 1.07/2.2.00/07.0217, ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky
řešeno 2009-2012, řešitelka Ludmila Dostálová

Zefektivnit výuku logiky (součást studijních plánů řady oborů) tak, aby dosahovala požadovaných výsledků i při omezeném rozsahu kontaktní výuky a nízkém personálním obsazení. Problémy Kurzy logiky vyžadují vysoký podíl samostudia (samostatné řešení úloh). Roste počet studentů i podíl dálkově studujících či studentů se zvláštními potřebami. Změnily se didaktické metody a přístupy k výuce logiky Nástroje 1) LMS ORGANON Stávající e-learningové systémy nelze použít (neumí kontrolovat celý průběh řešení) 2) Workshopy Organon Pravidelná setkání vyučujících logiky umožní navzájem sdílet zkušenosti a seznamovat se s novými didaktickými metodami či studijními materiály a hodnotit je 3) Tvorba nových studijních materiálů (dle 1 a 2) Výstupy Inovace 11 kurzů logiky na FF ZČU a FEI VŠB-TU (800 stud./rok, dvě hlavní oblasti uplatnění logiky: humanitní obory a informatika) 30 proškolených vyučujících 3 nové učebnice LMS ORGANON připravený jako webová služba pro VŠ, popř. SŠ.

Skip to content