1. Úvod
  2. Projekty
  3. ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru

ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru

Název v angličtině

Poskytovatel

VNJH – Vzdělávací nadace Jana Husa

Kód

CI 0502/NIF

Datum zahájení

01.01.2006

Datum ukončení

31.12.2006

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

VNJH CI 0502/NIF, ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru
řešeno 2006, řešitelka Ludmila Dostálová

Cílem projektu je seznámit vyučující úvodních kurzů logiky na vysokých školách České a Slovenské republiky s dostupným didaktickým softwrem pro výuku logiky, zmapovat jejich zájem o tento typ pomůcek, zkonzultovat s nimi jejich zkušenosti s používáním tohoto softwaru včetně návrhů pro jeho další vývoj.

Skip to content