1. Úvod
  2. Projekty
  3. ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů

ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů

Název v angličtině

Poskytovatel

VNJH – Vzdělávací nadace Jana Husa

Kód

CI 0701/NIF

Datum zahájení

01.01.2008

Datum ukončení

30.04.2009

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

VNJH CI 0701/NIF, ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů
řešeno 2008-2009, řešitelka Ludmila Dostálová

1) Uspořádání dalšího z pravidelných seminářů věnovaných otázkám výuky úvodních kurzů logiky na VŠ, především pak problematice tvorby příkladů a vyhledávání jejich zdrojů za účelem: Představit a zhodnotit různé dostupné zdroje příkladů ať už v tištěných učebnicích či v elektronické podobě na internetu. Umožnit vyučujícím vyměnit si vzájemně zkušenosti ze sestavování příkladů a testů pro výuku logiky; včetně metodologie jejich tvorby a uspořádávání didaktické hierarchie 2) Vydání sborníku s příspěvky reflektujícími metodologii tvorby příkladů či hodnotící práci s různými zdroji příkladů. 3) Vyhodnocení výsledků semináře pro související projekty na vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách.

Skip to content