1. Úvod
  2. Projekty
  3. Prameny evropské matematiky

Prameny evropské matematiky

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GAP401/10/0690

Datum zahájení

01.01.2010

Datum ukončení

31.12.2012

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Jindřich Bečvář (UK)

Členové týmu

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. – spolupracovník (KFI FF ZČU), Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – spolupracovník (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

dějiny matematiky, filosofie matematiky

Citace

GAČR GAP401/10/0690, Prameny evropské matematiky
řešeno 2010-2012, řešitel Petr Vopěnka

Projekt Prameny evropské matematiky se zaměřuje na studium historie a filosofie matematiky. Navazuje na dva základní přístupy k tomuto druhu zkoumání rozvinuté v našich zemích – deskriptivní a překladatelský – stejně jako usiluje o sjednocení dvou základních pohledů na dějiny matematiky – filosofický a matematický. Jeho cílem je vytvořit prostor pro systematické bádání v této oblasti uplatňující nové metodologické principy zkoumání v dějinách vědy a usilující o výklad dějin matematiky jakožto intelektuálních dějin a dějin idejí. Projekt se zaměřuje na tři hlavní oblasti: 1. zprostředkování historických matematických znalostí – systematický výzkum matematické práce konkrétní historické osobnosti nebo stavu matematických znalostí konkrétního historického období v dobových souvislostech (monografie, studie v časopisech a sbornících, prezentace, přednášky) 2. zprostředkovávání pramenných textů – kritické překlady či komentáře k těm pramenným textům z dějin matematiky, které sehrály klíčovou roli v některém historickém období vývoje matematiky nebo zásadním způsobem ovlivnily její další vývoj 3. historické rekonstrukce – První dva body (pochopení stavu matematických znalostí v určitém historickém období a seznámení s pramennými texty) však jsou pouze předpokladem pro hlavní předmět bádání, a sice vytváření tzv. historických rekonstrukcí, jež jsou nezbytnou součástí zkoumání historie matematiky jakožto intelektuálních dějin či dějin idejí.

Skip to content