1. Úvod
  2. Projekty
  3. Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích

Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

19-05575S

Datum zahájení

01.01.2019

Datum ukončení

31.12.2021

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

filosofie, kosmologie, nebe, nebeská tělesa, prostor, Země

Citace

GAČR 19-05575S, Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích
řešeno 2019-2021, řešitel Radim Kočandrle

Projekt je zaměřen na zkoumání proměn pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích. Vzhledem k nedostatku přímých textových pramenů nejsou tyto koncepce dosud přesvědčivě zrekonstruovány. Projekt ovšem vychází z předpokladu, že základem každé koncepce univerza je otázka prostoru. Právě sledování postupných změn v pojetí prostoru tak podle projektu umožňuje rekonstrukci klíčových aspektů předsokratovských kosmologií. Zásadním krokem je přitom odlišení iónské a italské větve předsokratovské filosofie. Projekt poukáže na to, že iónská větev filosofie vycházela z koncepce ploché Země, přičemž se prostor univerza prostíral pouze mezi Zemí a nebem. Nebeská tělesa proto byla pokládána za meteorologické jevy a obíhala pouze nad Zemí. V italské větvi filosofie se naopak objevila koncepce sférického univerza a sférické Země, která se tak nalézala v prostoru univerza. Nebeská tělesa byla zároveň považována za konkrétní objekty s oběhy i pod Zemí. Právě tato koncepce nalezla své vyústění u Aristotela.

Skip to content