1. Úvod
  2. Projekty
  3. Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii

Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GA15-08890S

Datum zahájení

01.01.2015

Datum ukončení

31.12.2017

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Dirk L. Couprie (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

kosmologie, Země, meteorologie, filozofie, antika

Citace

GAČR GA15-08890S, Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii
řešeno 2015-2017, řešitel Dirk L. Couprie

Projekt je zaměřen na základní výzkum paradigmatického koncemtu ploché Země a na interpretaci meteorilogických fenoménů v předsokratické kosmologii. Podstata projektu spočívá v systematickém objasnění a popisu odlišností konceptů ploché a kulové země v souvislosti s meteorologií, klimatem, kartografií a astronomií. To obsahuje vysvětlení konsekvencí interperací koncepce ploché země jako dominujícího předsokratického výkladu světa a jeho meteorologického pozadí. Zvláštní pozornost bude věnována ukázání a diskuzím chyb a anachronismů vycházející ze směšování předpokladů kulové a ploché Země jak v doxografii, tak u soudobých badatelů. Hlavním výstupem projektu budou dvě monografie a šest odborných článků.

Skip to content