1. Úvod
  2. Projekty
  3. Působení Jana Mukařovského v Plzni

Působení Jana Mukařovského v Plzni

Název v angličtině

Poskytovatel

PUM2014, Plzeň - univerzitní město 2014

Kód

16 PUM 2014

Datum zahájení

19.02.2014

Datum ukončení

31.12.2014

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

PUM2014, Plzeň - univerzitní město 2014, 16 PUM 2014, Působení Jana Mukařovského v Plzni
řešeno 2014, řešitel Miloš Ševčík

Projekt si klade za cíl poprvé systematicky prozkoumat působení pravděpodobně nejvýznamnějšího českého estetika 20. století Jana Mukařovského v Plzni v letech 1915-1925. V rámci projektu se jeho řešitel na jedné straně zaměří na pedagogické působení Jana Mukařovského v Plzni, zejména na plzeňském dívčím reformním reálném gymnáziu. Na straně druhé bude řešitel podrobně analyzovat publikační činnost Jana Mukařovského v době jeho plzeňského působení.

Skip to content