1. Úvod
  2. Projekty
  3. Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media

Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media

Název v angličtině

Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media

Poskytovatel

PVS Rakousko – Podpora vědecké spolupráce Rakousko

Kód

22-07

Datum zahájení

01.04.2007

Datum ukončení

31.12.2007

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Gerhard Fröhlich – hlavní řešitel (Johanes Kepler Universität Linz)

Spoluřešitel/é

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. – spoluřešitel (KFI FF ZČU)

Členové týmu

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. – spolupracovník (KFI FF ZČU), Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. – spolupracovník (KFI FF ZČU), Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – spolupracovník (KFI FF ZČU), PhDr. Stanislav Stark, CSc. – spolupracovník (KFI FF ZČU), PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. – spolupracovník (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

PVS Rakousko 22-07, Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media
řešeno 2007, řešitel Gerhard Fröhlich

Project partners plan to build up a stable network for international interdisciplinary research co-operations to apply for funds at national and international foundations. An integrative perspective shall bring together science studies, research ethics and media studies focussing on improving formal and informal scholarly communication as well as science communication.

Skip to content