1. Úvod
  2. Projekty
  3. Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy

Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GP13-20763P

Datum zahájení

01.02.2013

Datum ukončení

31.12.2015

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

španělská renesanční filosofie, raně novověká věda, metoda, empirie, experiment, tradice vs. inovace, vědecký humanismus, přírodní filosofie, historiae naturalis

Citace

GAČR GP13-20763P, Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy
řešeno 2013-2015, řešitelka Jana Černá

V rámci projektu bude zkoumáno dílo vybraných představitelů španělské renesanční přírodní filosofie (Acosta, Cárdenas, Oviedo, Hernández, Nieremberg, Oliva, Nebrija etc.), jež je českými i zahraničními badateli do značné míry či zcela opomíjeno. Pozornost bude věnována takovým tématům a kategoriím španělské renesanční přírodní filosofie, jež jsou považovány za charakteristické pro novověkou vědu: tradice vs. inovace ve španělské přírodní filosofii, idea utilitarity, idea vědecké kooperace a komunikace, mocenská koncepce poznání, legitimizace přírodní filosofie, institucionalizace vědění o přírodě, klasifikace poznatků o přírodě.

Skip to content