1. Úvod
  2. Projekty
  3. Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ

Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F0065/2008/F5d

Datum zahájení

01.01.2008

Datum ukončení

31.12.2008

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F0065/2008/F5d, Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ
řešeno 2008, řešitelka Ludmila Dostálová

Cílem projektu je vytvořit společnou databázi příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách, kterou by mohli využívat vyučující z různých zejména vysokých škol pro potřeby vlastních kurzů a to jak pro přípravu výuky, tak i pro tvorbu testů. Projekt je založen na vzájemné spolupráci širokého řešitelského týmu i dalších spolupracovníků, takže umožní: -vzájemně sjednotit a uspořádat již hotové dílčí sbírky příkladů -sdílet zkušenosti z výuky v odlišném prostředí i na různých oborech -vytvořit společnou metodiku tvorby a hodnocení úloh Při tvorbě databáze se využije již existující struktura webové aplikace ORGANON, která umožní: -správu, údržbu a další rozšiřování databáze příkladů -automatické generování dílčích sbírek úloh pro procvičování či testy, dle konkrétních požadavků uživatele -export příkladů do formátů běžně užívaných (textových či tabulkovaných) a dále do formátů kompatibilních s nejčastěji užívanými e-learningovými systémy (Moodle). Projekt je založen na vzájemné

Skip to content