1. Úvod
  2. Projekty
  3. Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru „Analytická filozofie a filozofie vědy“

Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru „Analytická filozofie a filozofie vědy“

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F1569/2010/G5

Datum zahájení

01.01.2010

Datum ukončení

31.12.2010

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Radoslav Škarda (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU), Mgr. Jan Brabec (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F1569/2010/G5, Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy"
řešeno 2010, řešitel Radoslav Škarda

Projekt je zaměřen na vytvoření elektronického portálu pro podporu oboru „Analytická filozofie a filozofie vědy“ nabízený studentům na FF ZČU. Webový portál navíc poslouží studentům dalších oborů: Teorie a filosofie komunikace a Teorie a dějiny vědy a techniky i odborné veřejnosti. Elektronická podpora oboru bude obsahovat elektronickou čítanku, rozcestník na další informační zdroje potřebné pro kvalitní výuku, diskusní fórum, prostor pro odborné práce studentů a aktuality týkající se dění v oboru analytické filozofie v České republice i v zahraničí.

Skip to content