1. Úvod
  2. Projekty
  3. Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech

Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F0566/2006/F5

Datum zahájení

01.01.2006

Datum ukončení

31.12.2006

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Spoluřešitel/é

Ing. Jaroslav Lang

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F0566/2006/F5, Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech
řešeno 2006, řešitelka Ludmila Dostálová

Cílem projektu je vytvořit v rámci univerzitní sítě na Západočeské univerzitě webovou aplikaci na podporu výuky úvodních kurzů logiky, která by byla studentům k dispozici při jejich samostudiu a zároveň by obstarala veškerou agendu spojenou se zadáváním a vyhodnocováním samostatných domácích úloh, čímž by se dosáhlo vyšší efektivity při výuce a usnadnila se práce vyučujícím.

Skip to content