1. Úvod
  2. Projekty
  3. Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie

Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F0365/2008/F5d

Datum zahájení

01.01.2008

Datum ukončení

31.12.2008

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Jana Černá, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F0365/2008/F5d, Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie
řešeno 2008, řešitelka Jana Černá

Projekt je zaměřen na vytvoření elektronické opory kursů RNFH (Renesanční a novověká filosofie pro antropologi) vyučovaných na FF ZČU. Webová aplikace bude určena předeším studentům kombinované formy studia, ale zároveň poslouží i studentům prezenční formy studia a odborné veřejnosti. Aplikace bude dále využitelná rovněž pro kursy FAV2 (Věda v renesanci a novověku) a ČNF (Četba textů novověké filozofie) vyučované na FF ZČU a pro další podobně zaměřené kursy ostatních filozofických či pedagogických fakult v České republice. Elektronická opora kursů bude obsahovat především interaktivní elektronickou čítanku, rozcestník pro výuku i studium renesanční a novověké filosofie, diskusní fórum, prostor pro seminární práce studentů a v případě zájmu rovněž studentský časopis specializovaný na renesanční a novověkou filosofii.

Skip to content