1. Úvod
  2. Projekty
  3. Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd

Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd

Název v angličtině

Poskytovatel

NPV II. – Národní program výzkumu II.

Kód

2E08042

Datum zahájení

01.03.2008

Datum ukončení

31.12.2009

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček – hlavní řešitel (NTC ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. – spolupracovník (KFI FF ZČU), Miroslava Bystřická – spolupracovník (NTC ZČU), Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D. – spolupracovník, Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. – spolupracovník (FST ZČU), Ing. Bronislav Foller, Ph.D. – spolupracovník (NTC ZČU), Mgr. Michal V. Hanzelín – spolupracovník, Ing. Šárka Houdková Šimůnková, Ph.D. – spolupracovník (NTC ZČU), Ing. Jindřich Kňourek, Ph.D. – spolupracovník (NTC ZČU), Ing. Petr Konáš – spolupracovník (FST ZČU), Ing. Vladimír Křenek – spolupracovník (FST ZČU), Ing. Jaromíra Sudová Šimlová – spolupracovník (NTC ZČU), Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c. – spolupracovník (NTC ZČU), Mgr. Helena Šimicová – spolupracovník, Ing. Jan Vychytil, Ph.D. – spolupracovník (NTC ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

zapojení studentů do výzkumu, nové technologie, sociologický výzkum, technické vědy, myšlenková diverzita, popularizace výzkumu, spolupráce s výzkumem, mezioborové aktivity, středoškolští studenti

Citace

NPV II. 2E08042, Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd
řešeno 2008-2009, řešitel Miroslav Holeček

Cílem projektu je výzkum nových možností cílené motivace studentů pro studium technických oborů a zapojení do výzkumu v nich, zejména v oblasti nových technologií. Projekt detailně zkonstruuje, popíše, odzkouší a realizuje metodu, kdy jsou studenti nejprve populární (avšak vysoce kvalifikovanou) formou seznámeni se současnými trendy ve vývoji vědy a výzkumu a pak je jim umožněno se přímo podílet na řešení konkrétních úkolů pro výzkum nových technologií.

Skip to content