1. Úvod
  2. Projekty
  3. Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Název v angličtině

Poskytovatel

OPVK

Kód

CZ.1.07/2.3.00/20.0138

Datum zahájení

30.04.2012

Datum ukončení

31.03.2015

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0138, Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy
řešeno 2012-2015, řešitel Radim Kočandrle

Jedná se o strategický projekt, jehož cílem je rozvoj současného výzkumného týmu katedry filozofie FF ZČU prostřednictvím ustavení Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy. V rámci projektu dojde k posílení týmu zahraničním vědcem z okruhu vedení European Society for the History of Science za účelem zapojení týmu do mezinárodních projektů a spoluprací vedoucích k excelenci v oblasti VaV. Zároveň dojde k posílení a stabilizaci týmu podpořením startovacích a inicializačních pracovních pozic. Plán na zvýšení konkurenceschopnosti týmu v oblasti VaV vychází z analýzy stávající strategie výzkumu v mezinárodním měřítku. Projekt je určen pro akademické pracovníky, studenty a Ph.D. absolventy. Podpořené osoby ze strany členů týmu budou především rozvíjet nové výzkumné aktivity, jejichž výsledky budou prezentovány na zahraničních konferencích a publikovány v prestižních časopisech. Udržitelnost těchto aktivit bude zajištěna intenzivní grantovou činností na mezinárodní úrovni.

Skip to content