1. Úvod
  2. Projekty
  3. Změna paradigmatu výchovy – filosoficko-antropologický pohled

Změna paradigmatu výchovy – filosoficko-antropologický pohled

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GA401/02/0910

Datum zahájení

01.01.2002

Datum ukončení

31.12.2004

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

GAČR GA401/02/0910, Změna paradigmatu výchovy - filosoficko-antropologický pohled
řešeno 2002-2004, řešitel Nikolaj Demjančuk

Historické proměny společnosti vždy kladou otázku po smyslu a povaze výchovy a vzdělání. V procesu hledání odpovědí se vždy obracíme k historickým a kulturním pramenům našich vzdělávacích a výchovných tradic, snažíme se nalézt příčiny a cesty jejich transformace. Druhá polovina 20. století přinesla celou řadu změn jak v oblasti kultury, tak vzdělávání, což klade velké nároky na působnost a zaměření pracovníků vysokých škol, přičemž se podstatně mění i přístupy k výchově. Cílem předpokládaného projektu je filosoficko-antropologická reflexe změny paradigmatu myšlení pedagogů. Řešitelé se pokusí o analýzu změn ve výchově a vzdělání, jak se projevují v některých oblastech teoretické a praktické výchovné činnosti. Navrhovaný projekt bezprostředně navazuje na několikaletou výzkumnou práci pracovníků katedry filosofie. Bude řešit následující otázky: paradigmatická povaha výchovy, idea smyslu vzdělání, náboženství a umění ve struktuře výchovy. Řešitelé budou analyzovat epistemologické, etické a estetické aspekty změny ve výchově.

Skip to content