1. Úvod
  2. Publikace
  3. Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost

Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost

Název v angličtině

Academic Freedom as a Philosophical Problem: Truth, Justice, and Professional Responsibility

Autor publikace

BENDA, Libor

Rok vydání

2020

Vydavatelství

Sociologické nakladatelství

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7419-304-0

Počet stránek

172

Klíčová slova

akademická svoboda; akademie; demokracie; hodnotová neutralita; intelektuální svoboda; objektivita; politická angažovanost; pravda; spravedlnost; svoboda slova; univerzita

Citace

BENDA, L. Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2020. ISBN: 978-80-7419-304-0.

Anotace

Co je akademická svoboda? – Jaký je její smysl? – V čem se odlišuje od intelektuální svobody a svobody slova? Akademická svoboda je pokládána za fundamentální princip, jímž je podmíněna schopnost akademických institucí vykonávat svoji společenskou funkci s plnou profesionální integritou. Jedná se však také o značně problematický koncept, jehož význam je v akademické obci (i mimo ni) definován a interpretován rozličnými, mnohdy zcela neslučitelnými způsoby. Předložená studie nabízí na pozadí současné odborné diskuse kritické zamyšlení nad tím, co je to vlastně akademická svoboda, jakou funkci má v kontextu akademie plnit a jaký je její vztah ke všeobecným politickým svobodám, jako je intelektuální svoboda a svoboda slova. Jejím záměrem je mimo jiné ukázat, že jakékoliv úvahy o obsahu a smyslu akademické svobody z principu nelze oddělit od obecnějších úvah ohledně významu a úlohy akademie jako takové.
Skip to content