1. Úvod
  2. Publikace
  3. Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie

Název v angličtině

Anomalies, ad hoc hypotheses and dark sides of cosmology

Autor publikace

HAVLÍK, Vladimír

Rok vydání

2015

Vydavatelství

Vyšehrad

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7429-603-1

Počet stránek

168

Klíčová slova

anomálie; ad hoc; hypotézy; metodologie vědy; kosmologie

Citace

HAVLÍK, V. Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie.
Plzeň ; Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-603-1.

Anotace

Kniha se zabývá legitimností řešení anomálních situací ve vědeckém bádání pomocí přijímání pomocných ad hoc hypotéz. Snaží se nejen představit hlavní diskuse v rámci filosofie a metodologie vědy o roli a statusu ad hoc hypotéz ve vědeckém bádání, ale ukázat zároveň na konkrétních příkladech z kosmologie obtížnost stanoveného úkolu pro moderní metodologii. Východisko pro možné zodpovězení těchto otázek shledává kniha nakonec v evoluční metodologii vědy a to konkrétně v ekosystémovém pojetí, kde nejsou ad hoc hypotézy hodnoceny izolovaně jen jako pozitivní nebo negativní případy, ale jsou zhodnoceny naopak z hlediska celku, jako nutné strategie pro nalézání souladu při vývoji vědění.
Skip to content