1. Úvod
  2. Publikace
  3. Apeiron Anaximandra z Mílétu

Apeiron Anaximandra z Mílétu

Název v angličtině

Apeiron of Anaximander of Miletus

Autor publikace

KOČANDRLE, Radim

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0048-5

Počet stránek

124

Klíčová slova

Anaximandros; apeiron; arché; čas; protiklady

Citace

KOČANDRLE, R. Apeiron Anaximandra z Mílétu.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0048-5.

Anotace

Jedním z nejtemnějších termínů archaické filosofie je bezesporu to apeiron, „bezmezno“. Anaximandros z Mílétu tak měl podle tradice nazvat počátek a prvek všeho. Ačkoli byla otázka po počátku myslitelům archaické doby blízká, v obecném povědomí je poplatná až Aristotelovu pojetí příčin. Aristotelés přitom Anaximandra s to apeiron téměř nespojuje a dochované texty ukazují panující nejistotu v tom, co mělo představovat. Studie rozvádí, že samotný termín nemusí být autentický a upozorňuje na spojení fysis apeiros, „bezmezná přirozenost“, které mohlo vyjadřovat sílu a moc přírody vedoucí ke vzniku a zániku. Pokud Anaximandros vysvětloval vznik oddělováním protikladů, je možné, že to apeiron zastupovalo možnost každé diference, jako pozadí „jednoty protikladů“. Bezmezná síla přírody se přitom prolíná s časem, který vede až k uvážení vlivu blízkovýchodních tradic na Anaximandrovo myšlení.
Skip to content