1. Úvod
  2. Publikace
  3. Apeiron. Anaximandros o vzniku a zániku

Apeiron. Anaximandros o vzniku a zániku

Název v angličtině

Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction

Autor publikace

COUPRIE, Dirk L., KOČANDRLE, Radim

Rok vydání

2017

Vydavatelství

Springer

Typ

Monografie

ISBN

978-3-319-49753-2

Počet stránek

112

Klíčová slova

Anaximandros; apeiron; příroda; vznik; zánik

Citace

KOČANDRLE, R. COUPRIE, DL. Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction.
Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN: 978-3-319-49753-2.

Anotace

Anaximandros měl podle tradice pokládat za počátek všeho to apeiron. Na základě dochovaných textových pramenů však autoři poukazují k tomu, že místo podstatného jména to apeiron se původně spíše jednalo o adjektivum, které bylo úzce spojené s termínem fysis (přirozenost, příroda). Původní spojení fysis apeiros přitom mohlo vyjadřovat bezmeznou sílu přírody, zodpovědnou za veškerý vznik a růst. Na tomto základě autoři dále interpretují Anaximandrovu kosmogonii z biologického hlediska, kdy každý další krok diferenciace světa a jednotlivých jevů je pokračováním původního oddělení plodného semene. Ve své interpretaci prvního písemného filosofického výkladu vzniku světa tak zdůrazňují ústřední úlohu bezmezné síly přírody.
Skip to content