1. Úvod
  2. Publikace
  3. Čínské tradiční vědění z pohledu Západu

Čínské tradiční vědění z pohledu Západu

Název v angličtině

Chinese Traditional Knowledge from the Western Point of View

Autor publikace

BÍLKOVÁ, Jitka

Rok vydání

2014

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0261-8

Počet stránek

262

Klíčová slova

tradiční čínské vědecké a filosofické myšlení; britští a američtí vědci; tradiční čínská kultura; západní věda

Citace

BÍLKOVÁ, J. Čínské tradiční vědění z pohledu Západu.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN: 978-80-261-0261-8.

Anotace

Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných britských a amerických vědců. Autoři zmínění v publikaci reprezentují různé myšlenkové směry a k čínskému vědění zaujímají odlišné přístupy, stanoviska a kritéria. Jedná se především o autory dvacátého století – Needhama, Russella, Grahama, Huffa, Elmana, Bernala, Mumforda, Templa, Sivina. Kniha poskytuje přehled jejich bádání. Nabízí také kritickou analýzu, která s využitím zejména Sivinova rozboru zprostředkovává osobitost a specifiku rozsáhlé oblasti čínského vědění v souvislostech jeho myšlenkového a společensko-historického prostředí: zahrnuje specifiku jazyka, čínského přístupu k přírodě a způsobu popisu přírody, specifiku myšlení, systému hodnot, cílů a zájmů. Z tohoto úhlu pohledu problematizuje způsob tázání a zpracování tématu v dílech většiny zmíněných autorů a naznačuje východiska pro další bádání.
Skip to content