1. Úvod
  2. Publikace
  3. Descartes: La dioptrique = Dioptrika

Descartes: La dioptrique = Dioptrika

Název v angličtině

Autor publikace

FIALA, Jiří

Rok vydání

2010

Vydavatelství

OIKOYMENH

Typ

Překlady

ISBN

978-80-7298-385-8

Počet stránek

308

Klíčová slova

René Descartes, optika, filosofie a dějiny vědy, zákon lomu světla

Citace

FIALA, J. Descartes: La dioptrique = Dioptrika.
Praha : OIKOYMENH, 2010. ISBN: 978-80-7298-385-8.

Anotace

Dioptrika je další z esejů z Rozpravy o metodě, v němž Descartes předvádí svou metodu na nauce o světle, zvláště pak na objevu zákona lomu světla a jeho důsledcích. Český překlad Jiřího Fialy je veden formou francouzsko-české bilingvy s původními obrázky a závěrečnou původní studií Jiřího Fialy
Skip to content