1. Úvod
  2. Publikace
  3. Evoluce před Darwinem: Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky

Evoluce před Darwinem: Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky

Název v angličtině

Autor publikace

HLADKÝ, Vojtěch, KOČANDRLE, Radim, KRATOCHVÍL, Zdeněk

Rok vydání

2012

Vydavatelství

Pavel Mervart

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7465-023-9

Počet stránek

243

Klíčová slova

epistemological obstacles; teleology; atomists; presocratics; ancient philosophy; evolution

Citace

HLADKÝ, V. KOČANDRLE, R. KRATOCHVÍL, Z. Evoluce před Darwinem : Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. ISBN: 978-80-7465-023-9.

Anotace

Kniha se zabývá ranými podobami evolučního myšlení, jež se objevují v antice. Zaměřuje se na ty aspekty moderní biologické teorie evoluce, které jsou přítomné již u některých antických autorů, byť tam všechny klíčové rysy konstitutivní pro moderní teorii najít nelze. Současně je představeno dynamické myšlení proměn, typické pro některé antické myslitele. I když pojem evoluce jako takový v nich není jistě přítomen, takovýto pohled na svět je s ním alespoň kompatibilní. Hlavní probíraní autoři jsou raní iónští myslitelé, zejména Anaximandros a Hérakleitos a z autorů pozdějších Empedoklés a Lucretius. Stejně tak se zaměřujeme na teleologické myšlení, které se objevilo v klasické době (Xenofón, Platón a Aristotelés) a které úspěšně zabránilo či odsunulo na vedlejší kolej další vývoj raného evolučního myšlení. Stručně shrnujeme rovněž následný vliv antického evolučního myšlení na ranou novověkou filosofii. V závěrech se pokoušíme určit, které rysy Darwinovy teorie jsou přítomny již v antice a současně poukázat na některé epistemologické překážky, které úspěšně zabránili tomu, aby se objevila dříve.
Skip to content