1. Úvod
  2. Publikace
  3. Exhumace obětí II. světové války – předpoklady, východiska, výzkum

Exhumace obětí II. světové války – předpoklady, východiska, výzkum

Název v angličtině

Exhumation of victims of World War II - assumptions, starting points, research

Autor publikace

NENUTIL, Jiří, RAK, Michal

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0086-7

Počet stránek

120

Klíčová slova

Citace

NENUTIL, J. Exhumace obětí II. světové války - předpoklady, východiska, výzkum.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0086-7.

Anotace

Exhumace obětí II. světové války je stále živým tématem, které stojí mezi akademickou problematikou a společenskou otázkou. Interdisciplinární přístup k věci odkrývá problém v souvislostech a na příkladu konkrétního výzkumu předkládá etické, právní, metodologické otázky z oblasti moderní historie, archeologie, antropologie a metodologie vědy. Od vědeckého příspěvku k právě probíhající celospolečenské debatě tak přináší obecně platné poznatky z metody dotčených a věd a přináší nové poznatky do širšího kontextu soudobých dějin.
Skip to content