1. Úvod
  2. Publikace
  3. Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva.

Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva.

Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva

Název v angličtině

The philosophy of culture of Boris Vyseslavcev

Autor publikace

DEMJANČUKOVÁ, Dagmar

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0046-1

Počet stránek

111

Klíčová slova

Vyšeslavcev; Rusko; 20. století; filosofie kultury

Citace

DEMJANČUKOVÁ, D. Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0046-1.

Anotace

Monografie navazuje na dvě předchozí publikace autorky věnované osobnostem kulturního života Ruska minulého století (Ruská kultura 20. století (2008) a Inteligence v duchovním života Ruska 20. století (2010)). Studie věnuje pozornost dílu B. Vyšeslavceva, které odráží procesy ruské historie první poloviny minulého století. Na příkladu díla jedné osobnosti zachycuje autorka kořeny a povahu ruské filosofie, její provázanost s celoevropským a světovým filosofickým myšlením. Ukazuje, jak filosofie kultury B. Vyšeslavceva vystihuje nejen kulturní změny minulého století, ale také předjímá ty jevy, kterými žije kultura závěru minulého století. Krize klasické kultury, pesimistické prognózy její budoucnosti v podmínkách technokratických a scientistických změn realizovaných na pozadí rozdílných dobových politických konceptů vede k tomu, že se mnozí ruští intelektuálové hledají odůvodnění výjimečného poslání ruské kultury. Studie ukazuje, jak se B. Vyšeslavcev vzdaluje tomuto modelu a odůvodňuje odpovědnost nejen ruské, ale celé západní kultury, která vyrůstá a je živená společnými duchovními prameny.
Skip to content