1. Úvod
  2. Publikace
  3. Freudova neurofyziologie mysli

Freudova neurofyziologie mysli

Název v angličtině

Freud´s Neurophysiology of Mind

Autor publikace

POLÁK, Michal

Rok vydání

2015

Vydavatelství

Vyšehrad

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7429-608-6

Počet stránek

148

Klíčová slova

Sigmund Freud; neurověda; psýché; vědomí; mysl

Citace

POLÁK, M. Freudova neurofyziologie mysli.
Praha - Plzeň : Vyšehrad - Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN: 978-80-7429-608-6.

Anotace

Monografie usiluje o znovuobjevení Freudova Projektu vědecké psychologie. Je pokusem zasadit jej do kontextu geneze úvah o lidské mysli a vědomí v druhé polovině 19. století, s cílem ukázat, že ani Freud nebyl zdaleka prost důležité motivace empiricky zdůvodnit bázi lidské psychiky. Kniha se zabývá počátky neurofyziologie lidského mozku a jejím hlavním argumentem je teze, že Freuda lze chápat jako biologického naturalistu, který odmítá nemateriální základy lidské psýché.
Skip to content