1. Úvod
  2. Publikace
  3. Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky.

Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky.

Název v angličtině

Autor publikace

FIALA, Jiří

Rok vydání

2011

Vydavatelství

OIKOYMENH

Typ

Překlady

ISBN

978-80-7298-319-3

Počet stránek

265

Klíčová slova

historie matematiky 19. a 20. století, G. Frege, matematická logika, analytická filosofie, aritmetika, základy matematiky

Citace

FIALA, J. Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky.
Praha : OIKOYMENH, 2011. ISBN: 978-80-7298-319-3.

Anotace

První část obsahuje soubor nejdůležitějších Fregeho článků, v nichž byl proveden ?obrat k jazyku? a položeny základy jak matematické logice, tak analytické filosofii. Ve druhé části je základní Fregeho pojednání o logickém založení aritmetiky, které velmi ovlivnilo matematiku i filosofii dvacátého století.
Skip to content