1. Úvod
  2. Publikace
  3. Gotlob Frege: Pojmopis

Gotlob Frege: Pojmopis

Gottlob Frege: Pojmopis

Název v angličtině

Autor publikace

FIALA, Jiří

Rok vydání

2012

Vydavatelství

OIKOYMENH

Typ

Překlady

ISBN

978-80-7298-384-1

Počet stránek

194

Klíčová slova

historie matematiky 19. a 20. století; G. Frege; matematická logika; analytická filosofie; aritmetika; základy matematiky

Citace

FIALA, J. Gotlob Frege: Pojmopis.
Praha : OIKOYMENH, 2012. ISBN: 978-80-7298-384-1.

Anotace

Vznik matematické logiky je první revolucí v logice od dob Aristotelových. Úvodní část tvoří český překlad, druhou a třetí část doprovází faksimile prvního německého vydání (1879) ? druhá část je dvojím překladem: do češtiny a do dnešní symboliky, třetí pak výkladem?přepisem do současného značení i jazyka. Překlad J. Fialy je doprovázen obsáhlým komentářem.
Skip to content